ZDRAVÉ NÔŽKY

zdravé nôžky hravo zdravo

Špecializovaný kurz skvelých zábavných a hravých cvičení, aktivitiek a hier pre deti od 3 do 6 rokov na podporu správneho rozvoja chodidla.

Cvičenia sú venované aj stabilizačnému systému, pre správne postavenie a držanie tela s využitím rôznych balančných, masážnych, senzorických pomôcok.

Ak má Vaše dieťa ploché nôžky, padnuté klemby, nožičky do tvaru X, alebo O, či sa hrbí …. potom je táto ponuka práve pre Vás 🙂

Každá hodina je špecializovaná, zábavnou formou vedené aktivity, pre prácu s chodidlom a celým telom. Hodina je rozdelená do viacerých časti:

  • Zahriatie aktívne a dynamické
  • Zdravotné strečingové cvičenia
  • Aktivity s fitloptami – overballmi a rôzne hry
  • Cvičenia a aktivitky na zdravé nôžky
  • Záverečné relaxačné cvičenia

VHODNÉ PRE DETI

Od 3,5 do 6 rokov

DĹŽKA ŠPECIALIZOVANÉHO KURZU

4 – 6 – 8 – 10 týždňov tzn. 4 – 6 – 8 – 10  hodín (podľa vypísania kurzu)

TRVANIE KURZU

1x do týždňa – 45 min

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

PLATOBNÉ PODMIENKY

  1.  v hotovosti na 1 hodine
  2.  prevodom na BÚ – platba pripísaná na účet pred začatím kurzu. Bankový účet Slovenská sporiteľňa SK39 0900 0000 0051 4216 5241

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu a nástupe na kurz, už nie je možné žiadať peniaze späť.

  • Lekcie prebiehajú v stanovenom čase, určenom pre každú skupinu. Rodič (doprevádzajúca osoba) je povinný so svojím dieťaťom prísť včas pred začiatkom lekcie, aby mal dostatok času na prípravu a neobmedzoval tak ostatných účastníkov v skupine. Jedna lekcia trvá min 45 min.
  • Dieťa aj seba treba pohodne obliecť, VŠETKY AKTIVITY, CVIČENIA, HRY SÚ  NA BOSO (bez ponožiek, papučiek, pančušiek….)
  • Nezabudnúť si zabezpečiť pitný režim (pitný režim_voda je k dispozícii pre všetkých aj v tanečnej sále)