II. trimester od 13.01.2020  do 27.03.2020 podľa rozvrhu hodín pre obe sály

VIAC INFORMÁCIÍ O REALIZOVANÝCH PROJEKTOCH SI MÔŽETE POZRIEŤ NA FACEBOOKU _ SALTATRIX MALACKY – Academy of movement and dance

začíname 01_2020