NA ZÁKLADE OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA ZO DŇA 22.05.2020

JE MOŽNÉ OD 01. JÚNA 2020 OTVORENIE

  • PREVÁDZKARNE – V KTORÝCH SA PREVÁDZKUJE :
  • * STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 6 ROKOV + * VÝCHOVA A MIMOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE 
  • ZARIADENIA – V KTORÝCH SA POSKYTUJÚ SLUŽBY VÝCHOVY A STAROSTLIVOSTI O DETI A MLÁDEŽ.

OTVÁRAME SALTATRIX ACADEMY OD 01.06.2020

PONÚKAME DOOBEDNÉ AJ POOBEDNÉ AKTIVITY PRE BÁBäTKÁ, DETI A MLÁDEŽ PODĽA ROZVRHU HODÍN

PONUKA ŠPECIALIZOVANÝCH KURZOV PRE JÚN 2020