Začiatok I. trimestra 2020/2021 – od pondelka 14.09.2020 do decembra 2020


Od 21.09.2020 nastavený nový rozvrh hodín v malej detskej sále so zmenami platnými

pre BABYDANCE_MŠ, 1. stupeň LOLLIPOP, 3. stupeň SALTAVE LIBERI s lektorku Andy