Kontakt

logo Saltatrix Academy of movement and dance

VÝKONNÝ RIADITEĽ OZ
ŠTATUTÁRNY ORGÁN ZDRUŽENIA

PaedDr. Andrea Murániová, PhD.
0905 301 310
saltatrixacademy@gmail.com

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Saltatrix Academy

fakturačná adresa : Skuteckého 1635/4, 901 01 Malacky

adresa sídla akadémie : Pribinova 32/34, 901 01 Malacky

IČO : 512 466 27

DIČ : 2120941416

ČÍSLO ÚČTU PRE PLATBU ČLENSKÉHO POPLATKU

Slovenská sporiteľňa
SK39 0900 0000 0051 4216 5241