POKYNY K PRIHLÁSENIU

AK MÁTE ZÁUJEM O KURZ
Treba vyplniť prihlášku online

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA
Prihláška je nezáväzná tzn. že vyplnením a zaslaním sa k ničomu nezaväzujete, prihláška sa stáva záväznou až nástupom na kurz a zaplatením prvého kurzovného poplatku.

PRIJATIE PRIHLÁŠKY
Po prijatí prihlášky Vám do max 5 dní zašleme:
informáciu o prijatí / neprijatí do kurzu
– v prípade prijatia obdržíte informácie týkajúce sa priebehu aktuálneho trimestra – rozvrh hodín, cena kurzu, platobné podmienky, časový a termínový plán kurzu

STORNO PODMIENKY kurzu

  1. pri zrušení kurzu  týždeň t.j. 7 a viac dní do začiatku _ storno poplatok 0 eur
  2. pri zrušení kurzu  1-6 dní _storno poplatok 25 eur
  3. pri zrušení kurzu v deň začiatku alebo po nástupe na kurz_ storno poplatok 100% suma kurzu

V prípade komplikácii S PLATBOU ZA KURZ do stanoveného termínu 

(zdravotné ako aj rodinné komplikácie, ozdravné pobyty a pod.) 

neváhajte kontaktovať a konzultovať túto skutočnosť s Andreou Murániovou,  

e-mailom saltatrixmalacky@gmail.com telefonicky 0905 301 310


V HOTOVOSTIPREVODOM NA BÚ