POKYNY K PRIHLÁSENIU

AK MÁTE ZÁUJEM O KURZ
Treba vyplniť prihlášku online

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA
Prihláška je nezáväzná tzn. že vyplnením a zaslaním sa k ničomu nezaväzujete, prihláška sa stáva záväznou až nástupom na kurz a zaplatením prvého kurzovného poplatku.

PRIJATIE PRIHLÁŠKY
Po prijatí prihlášky Vám do max 5 dní zašleme:
informáciu o prijatí / neprijatí do kurzu
– v prípade prijatia obdržíte informácie týkajúce sa priebehu aktuálneho trimestra – rozvrh hodín, cena kurzu, platobné podmienky, časový a termínový plán kurzu


V HOTOVOSTIPREVODOM NA BÚ