Rozvrh hodín platný od 09/2020 do 12/2020

Malá (detská) sála 

V rámci odporúčaní, obmedzení UVZ máme rozvrh hodín upravený a nastavený od 15.10.2020 v rámci možností ONLINE (platnosť dokedy je neurčitá) ….

Veľká sála

V rámci odporúčaní, obmedzení UVZ máme rozvrh hodín upravený a nastavený od 15.10.2020 v rámci možností ONLINE (platnosť dokedy je neurčitá) ….