Vzdelávanie pohybových aktivít pre lektorky/lektorov kurzov pre deti

ROZVOJ PSYCHOMOTORIKY V PRAXI

ČASŤ I. BABYGYM 1-15 mesiacov + BABYBALANCE 15-18 mesiacov

CIEĽ

Vzdelávací kurz je  zameraný na rozvoj psychomotoriky v praxi, určený pre lektorky kurzov cvičení s bábätkami od narodenia do 15 mesiacov mimo Malaciek a blízkeho okolia.

OBSAH

Kurz je rozdelený do 5-tich metodických blokov, v ktorých sa budeme postupne prakticky venovať podľa veku dieťatka od 1m do 15 m:

 • manipulácii, polohovaniu
 • správnej stimulácii zdravotnými cvičeniami spojenými s riekankami, + polohy DNS 
 • využitie pomôcok ako je fitlopta, overbal, balančné podložky, elementárne hudobné nástroje, piclerovej trojuholník, brubi doska
 • vyžitie množstva jednoduchých denných pomôcok využitých pre rôzne aktivitky, hry, činnosti
 • prvky Montessori pedagogiky pre rozvoj zmyslovej výchovy
 • jednoduché detské pesničky a ich využitie do jednoduchých choreografií mamičiek a ich bábätiek.

TERMÍN / ČAS

Kurz je jednorázový, zúčastňujete sa ho len raz, v termíne, ktorý Vám vyhovuje. Termíny sú navrhnuté cca 2-3 mesiace vopred, min. počet zaslaných prihlášok (min.4 / max 10)

TERMÍNY  pre jednotlivé trimestre škol.roka : 

I. trimester (sept- dec) : 12.10.2022 sobota

II. trimester (jan – mar) : nezrealizuje sa

III. trimester (apr – jún) :  SOBOTA 01.04.2023 – termín je plne obsadený

___________________________________________________

8:30 – 18:30 hod. – prezenčná forma 10 hod. vzdelávania

BLOKY/ČAS ROZPÄTIE

8:30-9:00 hod. – prezentácia, privítanie, kávička na úvod

9:00-12:30 hod. – teoretický obsah metodiky + 1. BLOK _ BG 1- 2 – 3 mesiac +  2. BLOK _ BG 4 – 5 – 6 mesiac

 • obedná prestávka

13:30-19:00 hod. – 3. BLOK _ BG 7 – 8 – 9 mesiac +  4. BLOK _ BG 10 – 11 – 12 mesiac + 5. BLOK _ BB 13 – 14 – 15 mesiac

CENA

155 €

Cena zahŕňa komplexnú prednášku s praktickými ukážkami, metodický materiál, certifikát

SPLATNOSŤ kurzu vzdelávania

Poplatok treba uhradiť obratom po potvrdení prihlášky – prihláška sa stáva tak záväzná a plynú z nej STORNO PODMIENKY :

 1. pri zrušení kurzu 30 – 15 dní do začiatku _ storno poplatok 25 eur
 2. pri zrušení kurzu 14 dní pred začiatkom _ storno poplatok 55 eur

Bankový účet číslo : SK39 0900 0000 0051 4216 5241
Variabilný symbol: DDMMRRR (môžete zadať termín kurzu)
Do poznámky prosím napísať – meno a priezvisko

LEKTORKA WORKSHOPU/ VZDELÁVANIA

ANDY – PaedDr. Andrea Murániová, PhD. (0905 301 310)

MIESTO

SALTATRIX ACADEMY
Pribinova 32/34 , Malacky

súradnice –  https://goo.gl/maps/DrA6mhWmzT6Tq3D8A

PRIHLÁŠKA

LINK – https://forms.gle/4MdCw9pmQTWWtEwf8

Svoje otázky môžete písať na :  saltatrixmalacky@gmail.com

ČASŤ II. BABYSKILL + BABYDANCE 1,5 – 3 rokov

CIEĽ

Metodický kurz je  prakticky zameraný na rozvoj psychomotoriky a kľúčových kompetencií hravou formou, určený pre lektorky kurzov cvičení s deťmi od 16 do 36 mesiacov mimo Malaciek a blízkeho okolia.

OBSAH

Praktické zameranie na rôzne špecializované aktivity a činnosti pre podporu rozvoja obratnosti, zručnosti, šikovnosti v rámci motorickej, rozumovej, rečovej, rytmickej aj sociálnej stránky.

*Pohybová výchova – zdravotné cvičenia hrubej motoriky s riekankou podľa DNS, rozvoj slovnej zásoby, stimulácia zmyslových podnetov koordinácia pohybov, telesná schéma, rovnováha, priestorové/orientačné cvičenia

*Hudobná výchova – rytmická zložka s rytmickými pomôckami a hudobnými nástrojmi

*Tanečná výchova – detské ľudové piesne, rozvíjame pamäť, spev, výslovnosť, pozornosť

*Montessori pedagogika = činnosti a aktivity – na rozvoj jemnej motoriky, spojenie väzby oko – ruka – hlava, využitie senzitívnych období u detí

TERMÍN / ČAS

Kurz je jednorázový, zúčastňujete sa ho len raz, v termíne, ktorý Vám vyhovuje. Termíny sú navrhnuté cca 2-3 mesiace vopred, min. počet zaslaných prihlášok (min.4 / max 10)

TERMÍNY  pre jednotlivé trimestre škol.roka : 

I. trimester (sept- dec) : 12.11.2022 sobota

II. trimester (jan – mar) : nerealizuje sa

III. trimester (apr – jún) : predpoklad  termínu – SOBOTA 27.05.2023 

8:30 – 18:30 hod. – prezenčná forma 10 hod. vzdelávania

__________________________________________

BLOKY/ČAS ROZPÄTIE

8:30-9:00 hod. – prezentácia, teoretický obsah metodiky

9:30-12:30 hod. – 1. BLOK _ pohybová výchova + 2. BLOK _ hudobná výchova/ rytmika

 • obedná prestávka

13:30-18:30 hod. – 3. BLOK – tanečná výchova  + 4. BLOK _Montessori pedagogika

 • diskusia a odovzdanie certifikátov

CENA

155 €

Cena zahŕňa komplexnú prednášku z praktickými ukážkami, metodický materiál, certifikát 

SPLATNOSŤ kurzu vzdelávania

Poplatok treba uhradiť obratom po potvrdení prihlášky – prihláška sa stáva tak záväzná a plynú z nej STORNO PODMIENKY :

 1. pri zrušení kurzu 30 – 15 dní do začiatku _ storno poplatok 25 eur
 2. pri zrušení kurzu 14 dní pred začiatkom _ storno poplatok 55 eur

Bankový účet číslo : SK39 0900 0000 0051 4216 5241
Variabilný symbol: DDMMRRR (môžete zadať termín kurzu)
Do poznámky prosím napísať – meno a priezvisko

LEKTORKA WORKSHOPU/ VZDELÁVANIA

ANDY – PaedDr. Andrea Murániová, PhD. (0905 301 310)

MIESTO

SALTATRIX ACADEMY
Pribinova 32/34 , Malacky

súradnice –  https://goo.gl/maps/DrA6mhWmzT6Tq3D8A

PRIHLÁŠKA

LINK – https://forms.gle/4MdCw9pmQTWWtEwf8

Svoje otázky môžete písať na :  saltatrixmalacky@gmail.com

ČASŤ III. – HRAVO A ZDRAVO – deti od 3 do 6 rokov

CIEĽ

Metodický kurz je  prakticky zameraný na rôzne špecializované aktivity a činnosti pre podporu psychomotoriky – tzn. zmyslového vnímania (akustické, optické, hmatové vnímanie) a kľúčových kompetencií, psychomotoriky s ohľadom na motorickú, rytmickú, rozumovú, rečovú aj sociálnu stránku osobnosti dieťaťa od 3 do 6 rokov určený pre lektorky kurzov cvičení s deťmi mimo Malaciek a blízkeho okolia.

OBSAH

* Vývinové obdobie dieťaťa 3-6 rokov – niektoré dôležité informácie a obmedzenia
* Psychomotorika – v prepojení motoriky a poznávacích procesov, emócií, sociálneho správania
* Zmyslové vnímanie – akustické/ optické / hmatové vnímanie,  kinestetické vnímanie, priestorové orientácia, rovnováha, telesná schéma
* Pohybová hra a výchova – pohybové zručnosti, telesná zdatnosť, kognitívna a afektívna oblasť
* Zdravotné cvičenia –  zdravotná a strečingová rozcvička
* Hudba – reč – rytmika ako hudobná výchova _ prepojenie a význam Ľ a P hemisféry pre prax s deťmi + aktivity
* Tanečná výchova – základné princípy využiteľné v praxi – hudobné – pohybové – tanečné aktivity
* Aktivity – činnosti – hry – HRAVO a ZDRAVO pre deti od 3-6 rokov -hudobné + nehudobné pohybové aktivity

TERMÍN / ČAS

Kurz je jednorázový, zúčastňujete sa ho len raz, v termíne, ktorý Vám vyhovuje. Termíny sú navrhnuté cca 2-3 mesiace vopred, min. počet zaslaných prihlášok (min.4 / max 10)

TERMÍNY  pre jednotlivé trimestre škol.roka : 

I. trimester (sept- dec) : 01.10.2022 sobota √

II. trimester (jan – mar) : PRESUN NA SOBOTA 11.02.2023

III. trimester (apr – jún) : nepredpokladá sa // uskutoční sa až v  októbri/2023

___________________________________________________

8:30 – 18:30 hod. – prezenčná forma 10 hod. vzdelávania

BLOKY/ČAS ROZPÄTIE

8:30-9:00 hod. – prezentácia, teoretický obsah metodiky

9:30-12:30 hod. – Vývinové obdobia – Psychomotorika – Zmyslová výchova – Pohybová hra – Zdravotné cvičenia 

 • obedná prestávka

13:30-18:30 hod. – Hudba, reč, rytmika,  Tanečná výchova, AKTIVITY HRAVO A ZDRAVO (hudobné + nehudobné pohybové aktivity)

 • diskusia, odovzdanie certifikátov, ukončenie kurzu

CENA

155 €

Cena

Cena zahŕňa komplexnú prednášku z praktickými ukážkami, metodický materiál, certifikát 

SPLATNOSŤ kurzu vzdelávania

Poplatok treba uhradiť obratom po potvrdení prihlášky – prihláška sa stáva tak záväzná a plynú z nej STORNO PODMIENKY :

 1. pri zrušení kurzu 30 – 15 dní do začiatku _ storno poplatok 25 eur
 2. pri zrušení kurzu 14 dní pred začiatkom _ storno poplatok 55 eur

Bankový účet číslo : SK39 0900 0000 0051 4216 5241
Variabilný symbol: DDMMRRR (môžete zadať termín kurzu)
Do poznámky prosím napísať – meno a priezvisko

LEKTORKA WORKSHOPU/ VZDELÁVANIA

ANDY – PaedDr. Andrea Murániová, PhD. (0905 301 310)

MIESTO

SALTATRIX ACADEMY
Pribinova 32/34 , Malacky

súradnice –  https://goo.gl/maps/DrA6mhWmzT6Tq3D8A

PRIHLÁŠKA

LINK – https://forms.gle/4MdCw9pmQTWWtEwf8

Svoje otázky môžete písať na :  saltatrixmalacky@gmail.com

4 ROČNÉ OBDOBIA – aktivity pre deti od 3 do 6 rokov

4 ročné obdobia

CIEĽ

Kurz s  praktickým zameraním na rôzne špecializované aktivity a činnosti v rámci 4 ročných období  pre podporu psychomotoriky – tzn. zmyslového vnímania (akustické, optické, hmatové vnímanie) a kľúčových kompetencií, psychomotoriky s ohľadom na motorickú, rytmickú, rozumovú, rečovú aj sociálnu stránku osobnosti dieťaťa od 1,5 do 6 rokov určený pre lektorky kurzov cvičení s deťmi mimo Malaciek a blízkeho okolia.

OBSAH

* Pohybové – hudobné – tanečné aktivity, hry, činnosti, psychomotorické dráhy, jednoduché tanečné choreografie, hra na elementárne hudobné nástroje v rámci 4 ročných období a jeho charekteristík, zvykov, tradícií s využitím príslušného materiálu, pomôcok, predmetov charakteristických pre ročné obdobie.
* JESEŇ 
* ZIMA
* JAR
* LETO

TERMÍN / ČAS

Kurz je jednorázový, zúčastňujete sa ho len raz, v termíne, ktorý Vám vyhovuje. Termíny sú navrhnuté cca 2-3 mesiace vopred, min. počet zaslaných prihlášok (min.4 / max 10)

TERMÍNY  pre jednotlivé trimestre škol.roka : 

I. trimester (sept- dec) : nie je termín

II. trimester (jan – mar) : nezrealizuje sa (pracujem na metodickom materiály)

III. trimester (apr – jún) : predpoklad JÚN/JÚL 2023

8:30 – 18:30 hod. – prezenčná forma 8 hod. vzdelávania

__________________________________________________________

BLOKY/ČAS ROZPÄTIE

8:00-8:30 hod. – prezentácia, teoretický obsah metodiky

8:30-12:30 hod. – JAR (2 hod.)  A LETO (2 hod.) = detské pesničky a choreografie s pomôckami, využitie elementárnych hud.nástrojov, rôzne aktivity s pomôckami +  psychomotorické dráhy podľa zadaného ročného obdobia

 • obedná prestávka

13:30-18:30 hod. – JESEŇ (2 hod.) A ZIMA (2 hod.) = detské pesničky a choreografie s pomôckami, využitie elementárnych hud.nástrojov, rôzne aktivity s pomôckami +  psychomotorické dráhy podľa zadaného ročného obdobia

 • diskusia, odovzdanie certifikátov, ukončenie kurzu

CENA

155 €

Cena

Cena zahŕňa komplexnú prednášku z praktickými ukážkami, metodický materiál, certifikát 

SPLATNOSŤ kurzu vzdelávania

Poplatok treba uhradiť obratom po potvrdení prihlášky – prihláška sa stáva tak záväzná a plynú z nej STORNO PODMIENKY :

 1. pri zrušení kurzu 30 – 15 dní do začiatku _ storno poplatok 25 eur
 2. pri zrušení kurzu 14 dní pred začiatkom _ storno poplatok 55 eur

Bankový účet číslo : SK39 0900 0000 0051 4216 5241
Variabilný symbol: DDMMRRR (môžete zadať termín kurzu)
Do poznámky prosím napísať – meno a priezvisko

LEKTORKA WORKSHOPU/ VZDELÁVANIA

ANDY – PaedDr. Andrea Murániová, PhD. (0905 301 310)

MIESTO

SALTATRIX ACADEMY
Pribinova 32/34 , Malacky

súradnice –  https://goo.gl/maps/DrA6mhWmzT6Tq3D8A

PRIHLÁŠKA

LINK – https://forms.gle/4MdCw9pmQTWWtEwf8

Svoje otázky môžete písať na :  saltatrixmalacky@gmail.com