Vzdelávanie

ROZVOJ PSYCHOMOTORIKY V PRAXI

ČASŤ I. BABYGYM 1-15 mesiacov

CIEĽ

Workshop zameraný na rozvoj psychomotoriky v praxi, určený pre lektorky kurzov cvičení s bábätkami od 1 do 15 mesiacov mimo Malaciek.

OBSAH

Workshop je rozdelený do 5-tich blokov, v ktorých sa budeme postupne prakticky venovať podľa veku dieťatka od 1m do 15 m:

  • manipulácii, polohovaniu
  • správnej stimulácii zdravotnými cvičeniami spojenými s riekankami,
  • využitie pomôcok ako je fitlopta, overbal, balančné podložky, elementárne hudobné nástroje, piclerovej trojuholník, brubi doska
  • vyžitie množstva jednoduchých denných pomôcok využitých pre rôzne aktivitky, hry, činnosti
  • prvky Montessori pedagogiky pre rozvoj zmyslovej výchovy
  • jednoduché detské pesničky a ich využitie do jednoduchých choreografií mamičiek a ich bábätiek.

TERMÍN / ČAS

16. máj 2020 / sobota  termín kvôli korona vírusu zrušený / nový termín bude neskôr
8:30 – 18:00 hod.

BLOKY/ČAS ROZPÄTIE

8:30-9:00 hod. – prezentácia
9:00-9:30 hod. – teoretický obsah metodiky

9:30-10:30 hod. – 1. BLOK _ 1- 2 – 3 mesiac
11:00-12:30 hod. – 2. BLOK _ 4 – 5 – 6 mesiac

12:30-13:30 hod. – obedná prestávka

13:30-15:00 hod. – 3. BLOK _ 7 – 8 – 9 mesiac
15:15-16:30 hod. – 4. BLOK _ 10 – 11 – 12 mesiac
16:45-18:00 hod. – 5. BLOK _ 13 – 14 – 15 mesiac

CENA

120 €
Cena zahŕňa metodický materiál, certifikát, pitný režim, občerstvenie, obed

SPLATNOSŤ

Poplatok prosím uhradiť najneskôr 7 dní pred začiatkom na účet číslo :
SK39 0900 0000 0051 4216 5241
Variabilný symbol: DDMMRRR (termín kurzu)
Do poznámky prosím napísať – meno a priezvisko

LEKTORKA WORKSHOPU/ VZDELÁVANIA

ANDY – PaedDr. Andrea Murániová, PhD. (0905 301 310)

MIESTO

SALTATRIX MALACKY – Academy od movement and dance
Záhorácka 17/C, 901 01 Malacky

PRIHLÁŠKA

LINK – https://forms.gle/4MdCw9pmQTWWtEwf8

Svoje otázky môžete písať na :  saltatrixmalacky@gmail.com

ČASŤ II. BABYSKILL + BABYDANCE 1,5-3 rokov

CIEĽ

Workshop prakticky zameraný na rozvoj psychomotoriky a kľúčových kompetencií hravou formou, určený pre lektorky kurzov cvičení s deťmi od 16 do 36 mesiacov mimo Malaciek.

OBSAH

Praktické zameranie na rôzne špecializované aktivity a činnosti pre podporu rozvoja obratnosti, zručnosti, šikovnosti v rámci motorickej, rozumovej, rečovej, rytmickej aj sociálnej stránky.

Pohybová výchova – zdravotné cvičenia hrubej motoriky s riekankou, rozvoj slovnej zásoby, stimulácia zmyslových podnetov koordinácia pohybov, telesná schéma, rovnováha, priestorové/orientačné cvičenia

Hudobná výchova – rytmická zložka s rytmickými pomôckami a hudobnými nástrojmi

Tanečná výchova – detské ľudové piesne, rozvíjame pamäť, spev, výslovnosť, pozornosť

Montessori pedagogika = činnosti a aktivity – na rozvoj jemnej motoriky, spojenie väzby oko – ruka – hlava, využitie senzitívnych období u detí

TERMÍN / ČAS

28.03. 2020 / sobota  termín kvôli korona vírusu zrušený / nový termín bude neskôr
9:00 – 18:00 hod.

BLOKY/ČAS ROZPÄTIE

8:30-9:00 hod. – prezentácia
9:00-9:30 hod. – teoretický obsah metodiky

9:30-11:00 hod. – 1. BLOK _ pohybová výchova
11:15-12:30 hod. – 2. BLOK _ hudobná výchova/ rytmika

12:30-13:30 hod. – obedná prestávka

13:30-16:00 hod. – 3. BLOK _ tanečná výchova
16:30-18:00 hod. – 4. BLOK _Montessori pedagogika

CENA

120 €

Cena

zahŕňa metodický materiál, certifikát, pitný režim, občerstvenie, obed

SPLATNOSŤ

Poplatok prosím uhradiť najneskôr 7 dní pred začiatkom na účet číslo :
SK39 0900 0000 0051 4216 5241
Variabilný symbol: DDMMRRR (termín kurzu)
Do poznámky prosím napísať – meno a priezvisko

LEKTORKA WORKSHOPU/ VZDELÁVANIA

ANDY – PaedDr. Andrea Murániová, PhD. (0905 301 310)

MIESTO

SALTATRIX MALACKY – Academy od movement and dance
Záhorácka 17/C, 901 01 Malacky

PRIHLÁŠKA

LINK – https://forms.gle/4MdCw9pmQTWWtEwf8

Svoje otázky môžete písať na :  saltatrixmalacky@gmail.com