Vzdelávanie pohybových aktivít pre lektorov

PSYCHOMOT ORICKÉ DRÁHY 2021 NEW-001

ROZVOJ PSYCHOMOTORIKY V PRAXI

ČASŤ I. BABYGYM 1-15 mesiacov + BABYBALANCE 15-18 mesiacov

CIEĽ

Vzdelávací kurz je  zameraný na rozvoj psychomotoriky v praxi, určený pre lektorky kurzov cvičení s bábätkami od narodenia do 15 mesiacov mimo Malaciek.

OBSAH

Kurz je rozdelený do 5-tich metodických blokov, v ktorých sa budeme postupne prakticky venovať podľa veku dieťatka od 1m do 15 m:

 • manipulácii, polohovaniu
 • správnej stimulácii zdravotnými cvičeniami spojenými s riekankami, + polohy DNS 
 • využitie pomôcok ako je fitlopta, overbal, balančné podložky, elementárne hudobné nástroje, piclerovej trojuholník, brubi doska
 • vyžitie množstva jednoduchých denných pomôcok využitých pre rôzne aktivitky, hry, činnosti
 • prvky Montessori pedagogiky pre rozvoj zmyslovej výchovy
 • jednoduché detské pesničky a ich využitie do jednoduchých choreografií mamičiek a ich bábätiek.

TERMÍN / ČAS

V rámci pandemickej situácie a rôznych usmernení sú termíny vždy navrhnuté a konzultované na základe zaslaných prihlášok (min.3)

8:30 – 19:00 hod. – prezenčná forma

TERMÍN pre rok 2022 – 09.apríl 2022

BLOKY/ČAS ROZPÄTIE

8:30-9:00 hod. – prezentácia, privítanie, kávička na úvod

9:00-12:30 hod. – teoretický obsah metodiky + 1. BLOK _ BG 1- 2 – 3 mesiac +  2. BLOK _ BG 4 – 5 – 6 mesiac

 • obedná prestávka

13:30-19:00 hod. – 3. BLOK _ BG 7 – 8 – 9 mesiac +  4. BLOK _ BG 10 – 11 – 12 mesiac + 5. BLOK _ BB 13 – 14 – 15 mesiac

CENA

145 €
Cena zahŕňa metodický materiál, certifikát

SPLATNOSŤ kurzu vzdelávania

Poplatok treba uhradiť 10 dní pred začatím kurzu – inak nebude prihláška akceptovaná

Bankový účet číslo : SK39 0900 0000 0051 4216 5241
Variabilný symbol: DDMMRRR (môžete zadať termín kurzu)
Do poznámky prosím napísať – meno a priezvisko

STORNO PODMIENKY pre poplatok :

 1. pri zrušení kurzu  týždeň t.j. 7 a viac dní do začiatku _ storno poplatok 0 eur
 2. pri zrušení kurzu  2-6 dní _storno poplatok 10 eur
 3. pri zrušení kurzu jeden deň pred začiatkom _ storno poplatok 25 eur

LEKTORKA WORKSHOPU/ VZDELÁVANIA

ANDY – PaedDr. Andrea Murániová, PhD. (0905 301 310)

MIESTO

SALTATRIX MALACKY – Academy od movement and dance
Záhorácka 17/C, 901 01 Malacky

PRIHLÁŠKA

LINK – https://forms.gle/4MdCw9pmQTWWtEwf8

Svoje otázky môžete písať na :  saltatrixmalacky@gmail.com

ČASŤ II. BABYSKILL + BABYDANCE 1,5 – 3 rokov

CIEĽ

Metodický kurz je  prakticky zameraný na rozvoj psychomotoriky a kľúčových kompetencií hravou formou, určený pre lektorky kurzov cvičení s deťmi od 16 do 36 mesiacov mimo Malaciek.

OBSAH

Praktické zameranie na rôzne špecializované aktivity a činnosti pre podporu rozvoja obratnosti, zručnosti, šikovnosti v rámci motorickej, rozumovej, rečovej, rytmickej aj sociálnej stránky.

Pohybová výchova – zdravotné cvičenia hrubej motoriky s riekankou podľa DNS, rozvoj slovnej zásoby, stimulácia zmyslových podnetov koordinácia pohybov, telesná schéma, rovnováha, priestorové/orientačné cvičenia

Hudobná výchova – rytmická zložka s rytmickými pomôckami a hudobnými nástrojmi

Tanečná výchova – detské ľudové piesne, rozvíjame pamäť, spev, výslovnosť, pozornosť

Montessori pedagogika = činnosti a aktivity – na rozvoj jemnej motoriky, spojenie väzby oko – ruka – hlava, využitie senzitívnych období u detí

TERMÍN / ČAS

V rámci pandemickej situácie a rôznych usmernení sú termíny vždy navrhnuté a konzultované na základe zaslaných prihlášok (minimum 3)

9:00 – 17:00 hod. – prezenčná forma

TERMÍN : 16.10.2021

BLOKY/ČAS ROZPÄTIE

9:00-9:30 hod. – prezentácia, teoretický obsah metodiky

9:30-12:30 hod. – 1. BLOK _ pohybová výchova + 2. BLOK _ hudobná výchova/ rytmika

 • obedná prestávka

13:30-17:00 hod. – 3. BLOK – tanečná výchova  + 4. BLOK _Montessori pedagogika

 • diskusia a odovzdanie certifikátov

CENA

125 €

Cena zahŕňa metodický materiál, certifikát

SPLATNOSŤ kurzu vzdelávania

Poplatok treba uhradiť 10 dní pred začatím kurzu – inak nebude prihláška akceptovaná

Bankový účet číslo : SK39 0900 0000 0051 4216 5241
Variabilný symbol: DDMMRRR (môžete zadať termín kurzu)
Do poznámky prosím napísať – meno a priezvisko

STORNO PODMIENKY pre poplatok :

 1. pri zrušení kurzu  týždeň t.j. 7 a viac dní do začiatku _ storno poplatok 0 eur
 2. pri zrušení kurzu  2-6 dní _storno poplatok 10 eur
 3. pri zrušení kurzu jeden deň pred začiatkom _ storno poplatok 25 eur

LEKTORKA WORKSHOPU/ VZDELÁVANIA

ANDY – PaedDr. Andrea Murániová, PhD. (0905 301 310)

MIESTO

SALTATRIX MALACKY – Academy od movement and dance
Záhorácka 17/C, 901 01 Malacky

PRIHLÁŠKA

LINK – https://forms.gle/4MdCw9pmQTWWtEwf8

Svoje otázky môžete písať na :  saltatrixmalacky@gmail.com

ČASŤ III. – deti od 3 do 6 rokov – HRAVO A ZDRAVO

CIEĽ

Metodický kurz je  prakticky zameraný na rozvoj psychomotoriky a kľúčových kompetencií hravou, zábavnou formou –  určený pre lektorky kurzov cvičení s deťmi od 3 do 6 rokov –  mimo Malaciek.

OBSAH

Praktické zameranie na rôzne špecializované aktivity a činnosti pre podporu rozvoja zručností, kľúčových kompetencií, psychomotriky v rámci DNS a s ohľadom na motorickú, rytmickú, rozumovú, rečovú aj sociálnu stránku osobnosti dieťaťa.

Pohybová výchova – zdravotné cvičenia hrubej motoriky s riekankou s pomocou DNS, rozvoj slovnej zásoby, stimulácia zmyslových podnetov koordinácia pohybov, telesná schéma, rovnováha, priestorové/orientačné cvičenia

Hudobná výchova – rytmická zložka s rytmickými pomôckami a hudobnými nástrojmi

Tanečná výchova – detské ľudové piesne, rozvíjame pamäť, spev, výslovnosť, pozornosť

Montessori pedagogika = činnosti a aktivity – na rozvoj jemnej motoriky, spojenie väzby oko – ruka – hlava, využitie senzitívnych období u detí

TERMÍN / ČAS

V rámci pandemickej situácie a rôznych usmernení sú termíny vždy navrhnuté a konzultované na základe zaslaných prihlášok (minimum 3)

9:00 – 18:00 hod. – prezenčná forma

TERMÍN : 30.10.2021

BLOKY/ČAS ROZPÄTIE

9:00-9:30 hod. – prezentácia, teoretický obsah metodiky

9:30-12:30 hod. – 1. BLOK _ pohybová výchova +  2. BLOK _ hudobná výchova/ rytmika

 • obedná prestávka

13:30-18:00 hod. – 3. BLOK – tanečná výchova + 4. BLOK _Montessori pedagogika

 • diskusia, odovzdanie certifikátov, ukončenie kurzu

CENA

125 €

Cena

zahŕňa metodický materiál, certifikát

SPLATNOSŤ kurzu vzdelávania

Poplatok treba uhradiť 10 dní pred začatím kurzu – inak nebude prihláška akceptovaná

Bankový účet číslo : SK39 0900 0000 0051 4216 5241
Variabilný symbol: DDMMRRR (môžete zadať termín kurzu)
Do poznámky prosím napísať – meno a priezvisko

STORNO PODMIENKY pre poplatok :

 1. pri zrušení kurzu  týždeň t.j. 7 a viac dní do začiatku _ storno poplatok 0 eur
 2. pri zrušení kurzu  2-6 dní _storno poplatok 10 eur
 3. pri zrušení kurzu jeden deň pred začiatkom _ storno poplatok 25 eur

LEKTORKA WORKSHOPU/ VZDELÁVANIA

ANDY – PaedDr. Andrea Murániová, PhD. (0905 301 310)

MIESTO

SALTATRIX MALACKY – Academy od movement and dance
Záhorácka 17/C, 901 01 Malacky

PRIHLÁŠKA

LINK – https://forms.gle/4MdCw9pmQTWWtEwf8

Svoje otázky môžete písať na :  saltatrixmalacky@gmail.com