Vzdelávanie

W21B0642

ROZVOJ PSYCHOMOTORIKY V PRAXI // CVIČENIE S OVERBALOM

ČASŤ I. BABYGYM 1-15 mesiacov

CIEĽ

Workshop zameraný na rozvoj psychomotoriky v praxi, určený pre lektorky kurzov cvičení s bábätkami od 1 do 15 mesiacov mimo Malaciek.

OBSAH

Workshop je rozdelený do 5-tich blokov, v ktorých sa budeme postupne prakticky venovať podľa veku dieťatka od 1m do 15 m:

  • manipulácii, polohovaniu
  • správnej stimulácii zdravotnými cvičeniami spojenými s riekankami,
  • využitie pomôcok ako je fitlopta, overbal, balančné podložky, elementárne hudobné nástroje, piclerovej trojuholník, brubi doska
  • vyžitie množstva jednoduchých denných pomôcok využitých pre rôzne aktivitky, hry, činnosti
  • prvky Montessori pedagogiky pre rozvoj zmyslovej výchovy
  • jednoduché detské pesničky a ich využitie do jednoduchých choreografií mamičiek a ich bábätiek.

TERMÍN / ČAS

V rámci pandemickej situácie a rôznych usmernení kvôli COVID-19 budú termíny aktualizované

ONLINE 9:00 – 14:00 hod.

BLOKY/ČAS ROZPÄTIE

8:45-9:00 hod. – prezentácia, zapojenie sa na online vysielanie, privítanie
9:00-9:15 hod. – teoretický obsah metodiky

9:15-10:00 hod. – 1. BLOK _ 1- 2 – 3 mesiac
10:10-11:00 hod. – 2. BLOK _ 4 – 5 – 6 mesiac

11:15-12:00 hod. – 3. BLOK _ 7 – 8 – 9 mesiac
12:15-13:30 hod. – 4. BLOK _ 10 – 11 – 12 mesiac
13:30-14:00 hod. – 5. BLOK _ 13 – 14 – 15 mesiac

CENA

95 €
Cena zahŕňa metodický materiál, certifikát

SPLATNOSŤ

Poplatok prosím uhradiť najneskôr 7 dní pred začiatkom na účet číslo :
SK39 0900 0000 0051 4216 5241
Variabilný symbol: DDMMRRR (termín kurzu)
Do poznámky prosím napísať – meno a priezvisko

LEKTORKA WORKSHOPU/ VZDELÁVANIA

ANDY – PaedDr. Andrea Murániová, PhD. (0905 301 310)

MIESTO

SALTATRIX MALACKY – Academy od movement and dance
Záhorácka 17/C, 901 01 Malacky

PRIHLÁŠKA

LINK – https://forms.gle/4MdCw9pmQTWWtEwf8

Svoje otázky môžete písať na :  saltatrixmalacky@gmail.com

ČASŤ II. BABYSKILL + BABYDANCE 1,5-3 rokov

CIEĽ

Workshop prakticky zameraný na rozvoj psychomotoriky a kľúčových kompetencií hravou formou, určený pre lektorky kurzov cvičení s deťmi od 16 do 36 mesiacov mimo Malaciek.

OBSAH

Praktické zameranie na rôzne špecializované aktivity a činnosti pre podporu rozvoja obratnosti, zručnosti, šikovnosti v rámci motorickej, rozumovej, rečovej, rytmickej aj sociálnej stránky.

Pohybová výchova – zdravotné cvičenia hrubej motoriky s riekankou, rozvoj slovnej zásoby, stimulácia zmyslových podnetov koordinácia pohybov, telesná schéma, rovnováha, priestorové/orientačné cvičenia

Hudobná výchova – rytmická zložka s rytmickými pomôckami a hudobnými nástrojmi

Tanečná výchova – detské ľudové piesne, rozvíjame pamäť, spev, výslovnosť, pozornosť

Montessori pedagogika = činnosti a aktivity – na rozvoj jemnej motoriky, spojenie väzby oko – ruka – hlava, využitie senzitívnych období u detí

TERMÍN / ČAS

V rámci pandemickej situácie a rôznych usmernení kvôli COVID-19 budú termíny aktualizované

ONLINE 9:00 – 14:00 hod.

9:00 – 14:00 hod.

BLOKY/ČAS ROZPÄTIE

8:45-9:00 hod. – prezentácia, napojenie sa na online vysielanie, privítenie
9:00-9:15 hod. – teoretický obsah metodiky

9:15-10:30 hod. – 1. BLOK _ pohybová výchova
10:45-11:45 hod. – 2. BLOK _ hudobná výchova/ rytmika

12:15-13:00 hod. – 3. BLOK – tanečná výchova
13:10-14:00 hod. – 4. BLOK _Montessori pedagogika

CENA

95 €

Cena

zahŕňa metodický materiál, certifikát

SPLATNOSŤ

Poplatok prosím uhradiť najneskôr 7 dní pred začiatkom na účet číslo :
SK39 0900 0000 0051 4216 5241
Variabilný symbol: DDMMRRR (termín kurzu)
Do poznámky prosím napísať – meno a priezvisko

LEKTORKA WORKSHOPU/ VZDELÁVANIA

ANDY – PaedDr. Andrea Murániová, PhD. (0905 301 310)

MIESTO

SALTATRIX MALACKY – Academy od movement and dance
Záhorácka 17/C, 901 01 Malacky

PRIHLÁŠKA

LINK – https://forms.gle/4MdCw9pmQTWWtEwf8

Svoje otázky môžete písať na :  saltatrixmalacky@gmail.com

CVIČENIE S OVERBALOM pre deti od  2-6 rokov

CIEĽ

Workshop / resp. video vzdelávacia hodinka bude prakticky zameraná k inštruktáži pre základné, efektné cvičenia s overbalom pre  deti od 2 do 6 rokov.

OBSAH

Praktické cvičenia, ktoré sú rozdelené do 3 skupín podľa zamerania  budú obsahovať inštruktáž k jednotlivým kartám (na čo treba dbať, dávať si pozor, usmernenie dieťaťa, správnosť prevedenia cviku :

  1. skupina obsahuje posilňujúce, uvoľňujúce, priestorové cvičenia s overbalom, pre prácu horných končatín (ruky) a dolných končatín (nohy).
  2. skupina cvičení v sede a v ľahu na overbale, pôsobí na koordináciu a posilnenie hlbokého stabilizačného systému či svalovej nerovnováhy.
  3. skupina cvičení s overbalom v stoji  a je zameraná na pohybové schopnosti, zručnosti, priestorovú orientáciu, rovnováhu aj rytmiku.

V rámci pandemickej situácie a rôznych usmernení kvôli COVID-19

chystáme vzdelávacie video s teoretickými pokynmi k práci s kartami (cca od 04/2021 bude k dispozícii)

* predpokladaná cena 15 €  

Svoje otázky môžete písať na :  saltatrixmalacky@gmail.com