TANEČNO – POHYBOVÝ ŠPECIÁL & VAWA DANCE

GridArt_20230829_110410042

Boli by ste radi aby sa dieťa zmysluplne 🏃‍♀️ s radosťou hýbalo 👉 zažilo kopec tanečných a pohybových aktivít

s rôznymi pomôckami 🤹‍♀️ či zdokonalilo v pohybových zručnostiach ?

Špecializovaný kurz TANEČNO – POHYBOVÝ ŠPECIÁL  svojím obsahom zahŕňa rôznorodé pohybové / hudobné / tanečné aktivity  – na prepojenie oboch hemisfér, rozvoj šikovnosti, obratnosti, koordinácie, orientácie v priestore, kognitívnych a senzorických schopností (s hip hop tanečnými prvkami)

Deti zažijú plno tanečných a pohybových aktivitiek s využitím rozmanitých pohybových/ športových/ tanečných ale i bežne dostupných pomôcok. Pracujeme v rôznych priestorových úrovniach  – tzn. aktivity vo vnútri, ako rôzne aktivity vonku v záhradnom átriu  za každého počasia.