TANEČNO – POHYBOVÝ ŠPECIÁL & VAWA DANCE

GridArt_20230829_110410042

Boli by ste radi aby sa dieťa zmysluplne 🏃‍♀️ s radosťou hýbalo 👉 zažilo kopec tanečných a pohybových aktivít

s rôznymi pomôckami 🤹‍♀️ či zdokonalilo v pohybových zručnostiach ?

Špecializovaný kurz TANEČNO – POHYBOVÝ ŠPECIÁL  svojím obsahom zahŕňa rôznorodé pohybové / hudobné / tanečné aktivity  – na prepojenie oboch hemisfér, rozvoj šikovnosti, obratnosti, koordinácie, orientácie v priestore, kognitívnych a senzorických schopností (s hip hop tanečnými prvkami)

Deti zažijú plno tanečných a pohybových aktivitiek s využitím rozmanitých pohybových/ športových/ tanečných ale i bežne dostupných pomôcok. Pracujeme v rôznych priestorových úrovniach  – tzn. aktivity vo vnútri, ako rôzne aktivity vonku v záhradnom átriu  za každého počasia.

Špecificky koncipovaná hodina kurzu TANEČNO – POHYBOVÝ ŠPECIÁL  je svojím obsahom zameraná na rôzne aktivity s využitím rôznych pomôcok, predmetov, náčinia v rámci vnútorného aj vonkajšieho priestoru akadémie Saltatrix.  Množstvo rôznorodých pohybovo / hudobných a tanečných aktivít, ktoré sú prispôsobené veku dieťaťa a rozdelených do viacerých častí:

 • úvod – rozohriatie, príprava na aktivity
 • jadro – rôzne aktivity podľa obsahu hodiny
 • záver – relaxácia

OBSAH KURZU špecializovaných hodín zameraných na :

 • VECI A PREDMETY  + ROVNOVÁHA  + OVERBALY + FITLOPTA + VAWA DOSKA + ROVNOVÁHA + ZVIERATÁ + FARBY + ČÍSLAABECEDA v pohybe a tanci

VHODNÉ PRE DETI

Od 5 až 6,5 roka

DĹŽKA ŠPECIALIZOVANÉHO KURZU

podľa vypísania aktuálneho kurzu pre daný trimester (4-12 týždňové kurzy)

TRVANIE KURZU

1x do týždňa – 60 min.

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

PLATOBNÉ PODMIENKY (na PP sa vzťahujú storno podmienky uvedené v cenníku)

 1.  v hotovosti na 1 hodine
 2.  prevodom na BÚ – platba pripísaná na účet pred začatím kurzu. Bankový účet Slovenská sporiteľňa SK39 0900 0000 0051 4216 5241

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu a nástupe na kurz, už nie je možné žiadať peniaze späť.

 • Lekcie prebiehajú v stanovenom čase, určenom pre každú skupinu.
 • Rodič (doprevádzajúca osoba) je povinný so svojím dieťaťom prísť včas pred začiatkom lekcie, aby mal dostatok času na prípravu a neobmedzoval tak ostatných účastníkov v skupine. Jedna lekcia trvá min 45 min. a max 60 min.
 • Dieťa aj seba treba pohodne obliecť, zabezpečiť jednoduché prispôsobenie sa aktivitám, aj na boso
 • Dieťa pracuje na hodine samostatne podľa pokynov lektorky kurzu
 • Nezabudnúť si zabezpečiť pitný režim (pitný režim_voda je k dispozícii pre všetkých aj v tanečnej sále)
 • Na hodine nie je povolený vstup rodičovi/doprevádzajúcej osobe