MONTESSORI V POHYBE A TANCI

Maria Montessori

Špecializovaný kurz MONTESSORI V POHYBE A TANCI  je kurzom na princípoch pedagogiky Marie Montessori, skladajúci sa z rôznych pohybovo/tanečných aktivít z pohľadu rytmiky a aktivitami založených na princípoch praktického života a zmyslovej výchovy.

Pracujeme v rôznych priestoroch – pohybovo/tanečné aktivity vo vnútri,  rôzne aktivity vonku za každého počasia, pripravené prostredie s predmetmi praktického života v suteréne.

Každá hodina je špecializovaná na princípoch Montessori pedagogiky, pričom aktivity sú prispôsobené veku dieťaťa, rozdelené do viacerých častí:

 • úvod – tanec, pohyb, rytmika
 • jadro – aktivity vonku + aktivity v pripravenom prostredí
 • záver – aktivity na jemnú motoriku + relaxácia

OBSAH KURZU / AKTIVÍT :

 • 1. PRESÝPANIE
 • 2. PRELIEVANIE
 • 3. KRÁJANIE, REZANIE, STRIHANIE
 • 4. SENSORY BOXY
 • 5. DREVENÉ SKLADAČKY, VKLADAČKY
 • 6. FARBY
 • 7. ČÍSLA
 • 8. STOLOVANIE
 • 9. VÝTVARNÝ ATELÍER
 • 10. HUDOBNÝ NÁSTROJ

VHODNÉ PRE DETI

Od 4 do 5/6 rokov

DĹŽKA ŠPECIALIZOVANÉHO KURZU

podľa vypísania aktuálneho kurzu pre daný trimester (4-12 týždňové kurzy)

TRVANIE KURZU

1x do týždňa – 45 min

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

PLATOBNÉ PODMIENKY (na PP sa vzťahujú storno podmienky uvedené v cenníku)

 1.  v hotovosti na 1 hodine
 2.  prevodom na BÚ – platba pripísaná na účet pred začatím kurzu. Bankový účet Slovenská sporiteľňa SK39 0900 0000 0051 4216 5241

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu a nástupe na kurz, už nie je možné žiadať peniaze späť.

 • Lekcie prebiehajú v stanovenom čase, určenom pre každú skupinu.
 • Rodič (doprevádzajúca osoba) je povinný so svojím dieťaťom prísť včas pred začiatkom lekcie, aby mal dostatok času na prípravu a neobmedzoval tak ostatných účastníkov v skupine. Jedna lekcia trvá min 45 min. a max 60 min.
 • Dieťa aj seba treba pohodne obliecť, zabezpečiť jednoduché prispôsobenie sa aktivitám
 • Podľa veku dieťa pracuje na hodine buď samostatne podľa pokynov lektorky kurzu/ alebo za pomoci rodiča/ sprevádzajúcej osoby
 • Nezabudnúť si zabezpečiť pitný režim (pitný režim_voda je k dispozícii pre všetkých aj v tanečnej sále)
 • Na hodine je povolený vstup rodičovi/doprevádzajúcej osobe – len v prípade nízkeho veku dieťaťa (3-4 roky)