Montessori Školička Dielnička

„Pomôž mi, aby som to dokázal sám“

Montessori aktivity

Maria Montessori zistila že nato, aby boli deti, šťastné a spokojné, aby fyzicky a duševne rástli –  musia skúmať, poznávať, objavovať, robiť konkrétnu činnosť s konkrétnym materiálom, ktorou odpovedajú na svoju vnútornú potrebu vyvíjať sa.

Dieťa hľadá podnety pre svoj rozvoj vo svojom bezprostrednom okolí. Spontánne siaha po materiáli, ktorý zodpovedá jeho mentálnym potrebám a venuje sa činnosti, ktorá stimuluje jeho vnútorný rast. preto sa Maria Montessori rozhodla ponúknuť deťom praktické aktivity z každodenného života, ktoré inštinktívne deti priťahovali a pripravila im cvičenia so špeciálnym didaktickým materiálom za účelom systematickej výchovy jednotlivých zmyslov.

Podľa MM mozog dieťaťa má zvláštnu schopnosť v obdobiach zvýšenej senzitivity na podnety z okolia absorbovať a môže tak skladovať bez námahy veľké množstvo poznatkov. Pod senzitívnym obdobím rozumie obdobie, v ktorom je prítomná určitá vloha pre získanie určitej schopnosti tak, ako v žiadnom inom období.

Na základe tejto metódy – môžete dopriať svojim deťom tak trochu iné vzdelávanie a pomôžete im, aby všetko dokázali samé.

ZAMERANIE KURZOV

* Aktivity, hry, činnosti spojené s praktickým životom

* Zmyslová výchova

* Výtvarné techniky montessori princípu

* Hudobné aktivitky s montessori rytmickými nástrojmi 

FORMA KURZU 

CENA KURZU

Doobedná aj poobedná

Cena je stanovená na celý kurz  (jednorazový poplatok za ucelený kurz)

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Po vypísaní kurzu a Vášho záujmu, treba vyplniť a odoslať prihlášku

Po obdržaní prihlášky Vám do 5 dní

– zašleme e-mail či ste zaradení do kurzu

– v prípade zaradenia – zasielame info o kurze /  v prípade nezaradenia – zasielame info o nasledujúcom predpokladanom kurze

Špecializovaný kurz na princípoch Marie Montessori so zameraním na praktický život. Počas 9 hodín deti trénujú svoje zručnosti z aspektu zmyslovej výchovy,  v rámci jednotlivých aktivít :

  1. 1 hod. práca s vodou  – prelievanie
  2. 2 hod. práca so sypkým materiálom – presýpanie
  3. 3 hod. práca s pomôckami z domácnosti – kuchyňa
  4. 4 hod. práca so sensory boxami
  5. 5 hod. drevené hračky, skladačky, hlavolami
  6. 6 hod. poznávanie farieb a čísiel
  7. 7 hod. krájanie, natieranie, sebaobsluha – stolovanie
  8. 8 hod. práca s farbami a materiálmi – výtvarné aktivity  
  9. 9 hod. montessori v pohybe a rytme

Kurz je určený vhodný pre deti a rodičov, ktorí chcú podporiť detskú  tvorivosť  pri experimentovaní s farbami, rôznymi materiálmi či výtvarnými technikami. Snahou bude spojiť prácu jemnej motoriky s koordináciou oko – ruka – CNS. Všetky činnosti formou zábavy, hry a tvorenia.