VERONIKA

Veronika Hollá (rod. Hrčková)

Kontakt:  0908/ 542 147

Mail:  hrckova.veronika@gmail.com

 • absolventka strednej školy STAV-GEO  Bratislava
 • študentka SOŠPg Bratislava (2 ročné pomaturitné štúdium Pg)
 • mamička synčeka Jožka (2014)
 • tanečníčka od 3 rokov, od roku 1999 tanečníčka Saltatrix Malacky a úspešná reprezentantka na tanečných súťažiach
 • r. 2006-2010 – lektorka pre detské formácie Saltave Liberi, Balerínky
 • obálka knihy + foto prevedenia zdravotných cvičení s riekankou  – v odbornej literatúre „Výchova tancom“ – metodika ako vychovávať deti k tancu (r.v.2008) autorky PaedDr. Andrea Murániová, PhD.
 • od roku 2014 absolvovala so svojím synom Jožkom všetky dostupné kurzy akadémie Saltatrix
 • syn Jožko – foto jednotlivých cvičení v odbornej metodike  „Cvičenie s overbalom – pre deti od 2 do 6 rokov“ – pohybové motivačné karty na cvičenie (r.v.2020) autorky PaedDr. Andrea Murániová, PhD.
 • Nezávislá certifikovaná inštruktorka programu BABY SIGNS®
 • spoluorganizátorka – tanečnej súťaže SALTARE ORBIS Malacky
 • spoluorganizátorka tanečno – pohybových pobytov a táborov či workshopov
 • od 09/2022 lektorka špecializovaných kurzov baby/detských formácií: ZDRAVÉ NÔŽKY, POHYBOVÝ ŠPECIÁL, MONTESSORI V POHYBE A TANCI, detské formácie 1. a 2 stupňa 

Vzdelávanie (osvedčenia, certifikáty, diplomy)

 • r. 2011 = CERTIFIKÁT „STREET DANCE DIPLOM“ – akreditácia MŠMT ČR č. 9452 pre Face Czech, Praha
 • r. 2011 = CERTIFIKÁT „DETI DIPLOM“ – akreditácia MŠMT ČR č. 9698 pre Face Czech, Praha
 • r.2011= CERTIFIKÁT nezávislej certifikovanej inštruktorky Baby Sings® pre programy Baby Signs® + Semináre pre rodičov, Znakujeme so spevom a hrou 1. – 2., Praha
 • r.2011/2012 = CERTIFIKÁT „Montessori filozofia + Aktivity každodenného života“ – I. stupeň
 • r.2014 = CERTIFIKÁT „Nežná náruč“ Akreditovaný kurz Praha//EK
 • r.2019 = „ZDRAVÉ NÔŽKY DOMA“ –  workshop s Marcelou Kramplovou v akadémii pohybu a tanca Saltatrix Malacky
 • r.2019 – Rozvoj psychomotoriky u detí formou tanca, cvičení a hier (SALTATRIX ACADEMY, Malacky)
 • r.2020 – Hry a  aktivity na rozvoj rytmiky, koordinácie, kondície, zdravotné cvičenia (SALTATRIX ACADEMY, Malacky)
 • r.2021 =ROZVÍJAJÚCE AKTIVITY PRE DETI 2-3 ROKY – online webinár, Pro Solution
 • r.2021 – Tanečné aktivity a rozvoj rytmiky prostredníctvom elementárnych hudobných nástrojov a priestorových pomôcok (SALTATRIX ACADEMY, Malacky)
 • r.2022 = OSVEDČENIE „Metodika cvičení předškolních dětí“ – BRNO, Akreditace MSMT-11751/2020-2-229
 • r.2022 = OSVEDČENIE „Rozvoj psychomotoriky v praxi pre lektorov pohybových kurzov HRAVO a ZDRAVO deti od 3 do 6 rokov“ (SALTATRIX ACADEMY, Malacky)
 • plánované r.2022  – „Štyri ročné obdobia v hre, tanci, pohybových aktivitách“  (SALTATRIX ACADEMY, Malacky)

 Tanečné workshopy  hip hop a streetdance 2008-2014 (POPPIN´ / WAACKIN´ / HOUSE / HIP-HOP / DANCEHALL)

 • Wahe /BDS Academy Praha/
 • Káka /BDS Academy Praha/
 • Miro /BDS Academy Praha/
 • Addy /ADT Crew, Imperial House of Waacking CZ/
 • Andy /BDS Academy Praha/
 • BraňuOne /HHF Bratislava/
 • Čečo Lecram aka Marcel Čechvala
 • Fero  /BDS Academy Praha
 • Máka  /BDS Academy Praha/
 • Háňa /High Edition, Brno/