ANDY

PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

Kontakt: 0905/ 301 310

Mail: saltatrixacademy@gmail.com

lektorka ANDY
 • Zakladateľka SALTATRIX v roku 1999
 • Absolventka VŠ Pedagogická UK Bratislava – Bc.Mgr., PaedDr., PhD.
 • Pôsobnosť na VŠ : 
  • v rokoch 2004-2008   ako VŠ pedagóg na Pedagogickej fakulte UK Bratislava – Katedra sociálnej pedagogiky
  • v rokoch 2008-2011 ako VŠ pedagóg na Pedagogickej fakulte UK Bratislava – Kabinet športovej edukológie 
 • Autorka odbornej literatúry „Výchova tancom“ – metodika ako vychovávať deti k tancu (r.v.2008)
 • Autorka odbornej metodiky  „Cvičenie s overbalom – pre deti od 2 do 6 rokov“ – pohybové motivačné karty na cvičenie (r.v.2020)
 • Spoluautorka českej verzie odbornej metodiky  „Cvičení s overbalem – pro děti od 2 do 6 let“ – pohybové motivačné karty na cvičenie (r.v.2022) v spolupráci s PhDr. Jana Votápková, PhD. – Hravé cvičení, Rumburk ČR
 • Lektorka organizovaných kurzov v akadémii pohybu a tanca SALTATRIX ACADEMY podľa správneho nastavenia zdravotných benefitov, stimulácie a rozvoja psychomotoriky, kondičných a koordinačných zručností, zdravotnej TV, z aspektu  metodického vzdelávania k veku a výkonových a obsahových štandardov telovýchovy a športu detí
 • Autorka vlastnej metodiky založenej na celoplošnej štúdii, organizovaných kurzoch, pozorovania detí a poznatkoch z viac ako 25. ročnej praxe so začiatkom v roku 1997 na ZUŠ Malacky, lektorka pre začínajúcich lektorov, pedagógov pre pohyb, cvičenie, TV, tanec
 • Organizátorka a lektorka  vzdelávania a workshopov pre pedagógov MŠ a ZŠ, začínajúcich trénerov, lektorov, inštruktorov cvičení, pohybu aj  tanca cez EÚ projekty Creating the Future, Phare ai.
 • Nezávislá certifikovaná inštruktorka programu BABY SIGNS®

* v súčasnosti ako riaditeľka, manažérka a certifikovaná lektorka všetkých organizovaných kurzov akadémie pohybu a tanca SALTATRIX ACADEMY MALACKY

 • lektorka baby formácií – BABYGYM, BABYSKILL, BABYBALANCE A  BABYDANCE, MONTESSORI školička – dielnička
 • metodička – tvorba vlastných metodických osnov, materiálov pre rozvoj psychomotoriky, pohybových kompetencií u detí
 • lektorka detských formácií: 1. až 3. stupňa tzn. lektorka tanečnej prípravy detí, tanečnej rytmiky, detských tancov, pohybovo/telovýchovného zamerania, zdravotnej TV,  + tanečných štýlov show dance, open dance  hip hop pre deti
 • lektorka pre tanečné formácie 
 • lektorka pre súťažné formácie
 • organizátorka – tanečnej súťaže SALTARE ORBIS Malacky,
 • organizátorka tanečno – pohybových pobytov a táborov či workshopov
 • choreografka detských klipov (Saltatrix – detské, tanečné a súťažné choreografie + Miro Jaroš – Pri stole, Do školy, Každý má rád zvieratká, Veľké upratovanie, Kamaráti ….)

Vzdelávanie (osvedčenia, certifikáty, diplomy)

1999

 • r. 1999= OSVEDČENIE  – ukončené štúdium „BZCS655 – Finančný manažment“ – The Open University, BA

2002

 • r. 2002= CERTIFIKÁT „Tvorivosť hrou – tanečné podnety“ – cyklické vzdelávanie v Iuvente BA
 • r. 2002 = CERTIFIKÁT  „Cvičení a tanec s dětmi  – akreditovaný kurz Praha ČR
 • r. 2002 = CERTIFIKÁT  „Pohybová cvičení a rozvoj detí od narození  – akreditovaný kurz Praha ČR
 • r.2003 = OSVEDČENIE „Psychomotorika“ – VŠ vzdelávanie Fakulta SS Brno  ČR

2007 – 2009

 • r. 2007-2010 = OSVEDČENIE – Trénerstvo III. triedy (FTVŠ a STODIDO) – absolvované vzdelávanie + záverená skúška
 • r. 2008 = OSVEDČENIE „Hry s hudbou – muzikoterapia“ s Mgr. Zdenek Šimanovský, BA
 • r.2008 = CERTIFIKÁT „Psychomotorika“ Akreditovaný kurz Praha ČR
 • r. 2008 = absolvované vzdelávanie „Základy fyziológie u detí“ – Praha ČR
 • r. 2009 = OSVEDČENIE „Masáž detí“ – „Reflexná masáž“ – akreditovaný kurz Praha ČR
 • r. 2009 = OSVEDČENIE „Psychomotorická terapia“ , Masarykova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií

2010

 • r. 2010 = OSVEDČENIE „SM METODA“ autor  MUDr. Richard Smíšek v BA – spinálna stabilizácia – cviky pre liečbu a regeneráciu chrbtice
 • r. 2010 = CERTIFIKÁT „Pohybové cvičenia s deťmi a rodičmi“ – akreditovaný kurz Praha ČR

2011

 • r. 2011 = CERTIFIKÁT „ZUMBA FITNESS B1“ s Jaimy Farfan (California, USA) v Prahe
 • r.2011 = OSVEDČENIE „Hudba a pohyb netradične“ Praha – akreditácia MŠMT ČR č. 14159/2009-25-338
 • r.2011 = OSVEDČENIE „Hry s padákom, stuhami a šátky“ Praha – akreditácia MŠMT ČR č. 14159/2009-25-338
 • r. 2011 = CERTIFIKÁT „STREET DANCE DIPLOM“ – akreditácia MŠMT ČR č. 9452 pre Face Czech, Praha
 • r. 2011 = CERTIFIKÁT „DETI DIPLOM“ – akreditácia MŠMT ČR č. 9698 pre Face Czech, Praha
 • r.2011= CERTIFIKÁT nezávislej certifikovanej inštruktorky Baby Sings® pre programy Baby Signs®
 • r. 2011 = Semináre pre rodičov, Znakujeme so spevom a hrou 1. – 2. / pre programy Baby Signs®
 • r.2011 = OSVEDČENIE „Podzimní roztančení“ Praha – akreditácia MŠMT ČR č. 14159/2009-25-338
 • r.2011 = OSVEDČENIE „Hudba a pohyb pro deti netradične“ Praha – akreditácia MŠMT ČR č. 14159/2009-25-338

2012 – MONTESSORI VZDELÁVANIE

 • r.2011/2012 = CERTIFIKÁT „Montessori filozofia + Aktivity každodenného života“ – I. stupeň
 • r.2011/2012 = CERTIFIKÁT „Senzomotorický materiál“ – II. stupeň
 • r.2012 = CERTIFIKÁT „Geometria“ – III. stupeň
 • r.2012 = CERTIFIKÁT „Aritmetika I.“ – IV. stupeň
 • r.2012 = CERTIFIKÁT „Aritmetika II.“ – V. stupeň
 • r.2012 = CERTIFIKÁT „Jazyk, reč, písanie, čítanie“ – VI. stupeň
 • r.2012 = CERTIFIKÁT „Kozmická výchova “ – VII. stupeň
 • r.2012 = CERTIFIKÁT „Geografia, Biológia, Zoológia“ – VIII. stupeň
 • r.2012 = CERTIFIKÁT „Zlomky“ – IX. stupeň

2013

 • r.2013 = CERTIFIKÁT „Pohyb nielen v Montessori“ Společnost Montessori o.s. ČR
 • r.2013 = OSVEDČENIE „Predškolská hudobná výchova“ – vzdelávací institut prof. L. Daniela, akreditovaná MŠMT pod č.j. 19531/05-25
 • r.2013 = OSVEDČENIE „Cvičení a kreativní programy pro rodiče s dětmi do 1 roku, miniškolička“ Akreditovaný kurz Praha// EK
 • r.2013 = OSVEDČENIE „Cvičení a kreativní programy pro rodiče s dětmi od 1 do 3 rokov, miniškolička“ Akreditovaný kurz Praha// EK

2014

 • r.2014 = CERTIFIKÁT „Nežná náruč“ Akreditovaný kurz Praha//EK
 • r.2014 = OSVEDČENIE „JOGA pre deti I.“ pod vedením Ing. Věra Rojová – Síta v Prahe – Akreditace MŠMT č.j.: 15441/2015-1-535
 • r.2014 = OSVEDČENIE „JOGA pre deti II.“ pod vedením Ing. Věra Rojová – Síta v Prahe – Akreditace MŠMT č.j.: 15441/2015-1-535

2015

 • OSVEDČENIE = „Baby masaže“ / Brno Akreditace MSMT//fyzioterapia

2016

 • OSVEDČENIE = „Odchýlky od psychomotorického vývinu a správna stimulácia dieťaťa do 1 roka“ – EK / TŘÍNEC

2015/2016

 • ukončené vzdelávanie Žijeme montessori / Praha, akreditovaný kurz MŠMT

2017

 • r.2017 = OSVEDČENIE „PORADCA PRE VÝŽIVU“ – inštitút zdravého života Welko Bratislava, akreditovaný kurz
 • r.2017 = OSVEDČENIE  „ŠPORTOVÁ VÝŽIVA“ – inštitút zdravého života Welko Bratislava
 • r.2017 = OSVEDČENIE „Metodika cvičení předškolních dětí“ – BRNO, Akreditace MSMT-8039/2015-2-232
 • r.2017 = OSVEDČENIE  „PLANEAT“ – rozšírená funkcionalita, špecializácia, diagnostika klienta, Bratislava
 • r.2017 = OSVEDČENIE „Metodika pohybových her s kojenci a batolaty I.“ – CRSP BRNO/ fyzio
 • r.2017 = OSVEDČENIE „Metodika pohybových her s kojenci a batolaty II.“ – CRSP BRNO / fyzio
 • r.2017 = CERTIFIKÁT Montessori seminár – „0-6 mesiacov – najdôležitejší je začiatok“ Bratislava (Mgr. Marcela Gregorovičová)
 • r.2017 = CERTIFIKÁT Montessori seminár – „6-18 mesiacov – ako drobca naučiť myslieť“ Bratislava (Mgr. Marcela Gregorovičová)
 • r.2017 = CERTIFIKÁT Montessori seminár – „18-36 mesiacov – ako sa spolu hrať a pritom rásť“ Bratislava (Mgr. Marcela Gregorovičová)
 • r.2017 = CERTIFIKÁT Montessori seminár – „2,5-4 roky -ako ďalej alebo Montessori doma“ Bratislava (Mgr. Marcela Gregorovičová)

2018

 • r.2018 = „MANAŽMENT OBÉZNEHO KLIENTA“ – Planeat – Winštitút, Bratislava
 • r.2018 = VARENIE PODĽA 5 ELEMENTOV – Break Bistro, Malacky
 • r.2018 =  „VÝŽIVA DETÍ A ŽIEN POČAS TEHOTENSTVA A DOJČENIA“ – Winštitút, Bratislava

2019

 • r.2019 = ZELENINA – JING/JANG ELEMENTY – Break Bistro, Malacky
 • r.2019 = OSVEDČENIE „MANIPULÁCIA S BÁBäTKAMI“ – BF, Bratislava
 • r.2019 = OSVEDČENIE „AKO POMÔCŤ DIEŤATKU K ZDRAVÝM NOHÁM“ – FYZIO, Bratislava/fyzioterapia
 • r.2019 = OSVEDČENIE „TERAPIA VÝŽIVOU I.“ – Winštitút, Bratislava
 • r.2019 = OSVEDČENIE „MOTORICKÝ VÝVOJ DIEŤAŤA“ –fyzioterapeutický workshop,  Chorvátsky Grob
 • r.2019 = OSVEDČENIE „ZDRAVÉ NÔŽKY DOMA“ –  workshop s Marcelou Kramplovou v akadémii pohybu a tanca Saltatrix Malacky
 • r.2019 = OSVEDČENIE„ZDRAVÉ NÔŽKY“ – BF, Bratislava
 • r.2019 = OSVEDČENIE„FITLOPTY PRE BÁBäTKÁ“ –  BF, Bratislava
 • r.2019 = OSVEDČENIE „ACROGYM“ –  BF, Bratislava
 • r.2019 = OSVEDČENIE „ZDRAVÉ NÔŽKY 2“ –  BF, Bratislava
 • r.2019= OSVEDČENIE„DETI A POHYB 2 – ProSOLUTION Bratislava
 • r.2019 = OSVEDČENIE„INSPIRACE HRAVOU TV – OVERBALY, NETRADIČNÍ POMÚCKY“ –  CRSP BRNO/fyzioterapia
 • r.2019 =„JEMNÁ MOTORIKA, ROZVOJ REČI, MOZGOHRY“ –  BF, Bratislava
 • r.2019 =„DIEŤA A POHYB 2“ –  PRS, Bratislava

2020

 • r.2020 = OBILNINY A KVASENÁ ZELENINY – Break Bistro MA
 • r.2020 = OSVEDČENIE„ZÁŽITKOVÉ VZDELÁVANIE“ (Netradičné hud.pomôcky, Tan.-pohyb.terapia, Psychomotorika)ProSOLUTION Trenčín

2021

 • r.2021 = CERTIFIKÁT „DYNAMICKÁ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE PODLE KOLÁŘE (DNS) – ÚROVEŇ : DNS BATOLE“  Rehabilitation Prague School / pre Slovensko v LM
 • r.2021 =CERTIFIKÁT „DYNAMICKÁ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE PODLE KOLÁŘE (DNS) – ÚROVEŇ : DNS PREDŠKOLÁK“  Rehabilitation Prague School / pre Slovensko v LM
 • r.2021 = OSVEDČENIE „ROZVÍJAJÚCE AKTIVITY PRE DETI 2-3 ROKY“ – online webinár, Pro Solution

2022

 • 04/2022 = CERTIFIKÁT „INSPIRACE HRAVOU TV – koordinácia a rovnováha dieťaťa od narodenia / predškolský vek –  CRSP BRNO/fyzioterapia
 • 05/2022 = CERTIFIKÁT „DYNAMICKÁ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE PODLE KOLÁŘE (DNS) – ÚROVEŇ : FIT KIDS“  Rehabilitation Prague School / SR BB

2023

 • r.2023 =„FITLOPTY PRE DETI OD 4 DO 8 ROKOV “ –  BF, Bratislava
 • r.2023 = CERTIFIKÁT „ŠKOLSKÝ PROGRAM BILATERÁLNEJ INTEGRÁCIE“ – č. SK/ŠP 113/2023 Centrum AVARE, Mgr. Katarína Sipos
 • r.2023 = CERTIFIKÁT „KOMPLEXNÝ PROGRAM BILATERÁLNEJ INTEGRÁCIE“ – č. SK/ŠP 199/2023 Centrum AVARE, Mgr. Katarína Sipos
 • r.2023 = workshop  „HRAVÉ CVIČENÍ PRO DĚTI S PÉŤOU“  – autorka knihy a lektorka Petra Pomajbíková, ČR