Fit Gym

FIT GYM kurz

Špecializovaný kurz FIT GYM je plný dynamiky, akrobacie, radosti z pohybu a zábavy pri spoločných cvičeniach, pohybových aktivitách či športových hrách zameraných na:

Akrobaciu – rôzne akrobatické prvky s dopomocou rodiča

Prácu s telom – zabalenie, spevňovanie a uvoľňovanie, vnímanie a uvedomenie si svojho tela, jeho častí pre rozvoj a napredovanie

Zdravé nôžky  – aktivity a hry na podporu rozvoja chodidla, využitie rôznych rehabilitačných pomôcok ako masážne loptičky, senzo- koberce, dráhy vystavané z rôznych pomôcok

Rozvoj koordinácie i kondície u detí – rovnovážne schopnosti,  rytmické schopnosti, reakčné schopnosti, orientačné schopnosti, schopnosti riadiť pohyby v čase a dynamike, vytrvalostné schopnosti, silové schopnosti, rýchlostné schopnosti, ohybnostné schopnosti

Každá hodina je špecializovaná pre rozvoj a zdokonalenie formou zábavy, pričom aktivity sú prispôsobené veku dieťata, rozdelená do viacerých časti:

 • Zahriatie aktívne a dynamické
 • Zdravotné strečingové cvičenia
 • Aktivity s fitloptami – overballmi a rôzne hry
 • Základné gymnastické cvičebné prvky a hry
 • Nácvik akrobatických prkov – jednotlivo aj spoločne
 • Cvičenia a aktivitky na zdravé nôžky
 • Záverečné relaxačné cvičenia

VHODNÉ PRE DETI

Od 3,5 do 6 rokov

DĹŽKA ŠPECIALIZOVANÉHO KURZU

4 – 6 – 8 – 10 týždňov tzn. 4 – 6 – 8 – 10  hodín (podľa vypísania kurzu)

TRVANIE KURZU

1x do týždňa – 45 min

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

PLATOBNÉ PODMIENKY

 1.  v hotovosti na 1 hodine
 2.  prevodom na BÚ – platba pripísaná na účet pred začatím kurzu. Bankový účet Slovenská sporiteľňa SK39 0900 0000 0051 4216 5241

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu a nástupe na kurz, už nie je možné žiadať peniaze späť.

 • Lekcie prebiehajú v stanovenom čase, určenom pre každú skupinu. Rodič (doprevádzajúca osoba) je povinný so svojím dieťaťom prísť včas pred začiatkom lekcie, aby mal dostatok času na prípravu a neobmedzoval tak ostatných účastníkov v skupine. Jedna lekcia trvá min 45 min. a max 60 min.
 • Dieťa aj seba treba pohodne obliecť, zabezpečiť jednoduché prispôsobenie sa aktivitám „na boso“ pri stimulačných aktivitách dolných končatín
 • Nezabudnúť si zabezpečiť pitný režim (pitný režim_voda je k dispozícii pre všetkých aj v tanečnej sále)
 • Na hodinu má povolený vstup len 1 dospelá osoba, ktorá sprevádza dieťa
 • Mamička/otecko (doprevádzajúca osoba) na kurze aktívne pracuje s dieťaťom na ponúkaných aktivitách a rešpektuje pokyny lektorky
 • Prosíme mamičku (al. doprovodná osobu) aby mala v prípade dlhých vlasov – vlasy vypnuté min do copu + vstup bez žuvačky v ústach