Babyskill

Cieľom kurzu BABYSKILL  sú rôzne aktivitky zo zameraním plnej podpory rozvoja obratnosti, zručnosti, šikovnosti v rámci motorickej, rozumovej, rečovej aj sociálnej stránky.

Hravou a zábavnou formou sa deti učia rešpektovať a vnímať svoje telo v rôznych pohybových cvičeniach, ktoré zabezpečia zdravý a správny vývin svalových partií i kĺbov. Kurz BABYSKILL má 3 stupne, ktoré na seba výkonnostne aj obsahovo nadväzujú.

Pozývame Vás k nám do akadémie Saltatrix na naše hodiny,  kde sa môžete spolu s dieťatkom skvele zabaviť a hravou formou rozvíjať a rásť 🙂

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 20 do 24_ max 30 mesiacov

CIEĽ KURZU

Rozvoj psychomotoriky a kľúčových kompetencií hravou formou s obsahovými zložkami jednotlivých výchov :

  • Pohybová výchova – zdravotné cvičenia s riekankou, rozvoj slovnej zásoby, koordinácia pohybov, telesná schéma, rovnováha
  • Tanečná výchova – detské ľudové piesne, rozvíjame pamäť, spev, výslovnosť
  • Hudobná výchova – rytmická zložka s rytmickými pomôckami a hudobnými nástrojmi
  • Montessori pedagogika – činnosti a aktivity na rozvoj jemnej motoriky, spojenie väzby oko – ruka – hlava, využitie senzitívnych období u detí

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

v doobedných hodinách – vždy 1x do týždňa v trvaní 45 – max 60 min.

Podľa trimestra sú vypísané kurzy s rôznou dĺžkou trvania :

  • 10/12 – týždňový kurz (v priebehu školského roka) = 10/12 cvičení
  • 8 – týždňový kurz (v priebehu školského roka) = 8 cvičení
  • 4/5 – týždenný mini kurz (v priebehu školského roka) = 4/5 cvičení

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky, Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy, suterén

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka