Babydance

Kurz  je určený pre deti od 2,5 roka do 3,5 roka so zameraním na pohybové, tanečné a hudobné aktivity,  rôzne cvičenia pre rozvoj psychomotoriky a osobnosti dieťaťa.

Kurz je vhodný pred nástupom do MŠ, socializácia dieťaťa, zábava v kruhu rovesníkov.

Príďte medzi nás, určite sa spolu s dieťatkom skvele zabavíte a veľa sa naučíte.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 2,5 do max 3,5 roka

CIEĽ KURZU

Rozvoj kľúčových kompetencií a psychomotoriky dieťaťa hravou formou so zložkami jednotlivých výchov a ich obsahu :

  • Pohybová príprava – zdravotné cvičenia hrubej motoriky, stimulácia zmyslových podnetov, rovnováha, poznanie telesnej schémy, priestorové/orientačné cvičenia
  • Tanečná výchova a vzdelávanie – obľúbené detské piesne, riekanky, básničky, spievanie, rozvoj pamäti, pozornosti
  • Športovo – gymnastické cvičenia – akrobacia, kondično – koordinačné zručnosti
  • Hudobná výchova – rytmické cvičenia a aktivity, hra na hudobné nástroje, doprovod k pesničke
  • Montessori pedagogiky – využitie aktivít pre rozvoj senzomotoriky – rozvoj jemnej motoriky, práca s Montessori materiálom

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

  • 1 x do týždňa v doobedných hodinách, v trvaní od 45 do max 60 min.
  • 1 x do týždňa v poobedných hodinách, v trvaní od 45 do max 60 min.

Podľa trimestra sú vypísané kurzy s rôznou dĺžkou trvania :

4 – týždenný kurz (1 mesiac = 4 hodiny) = 4 cvičenia

8 – týždenný kurz (2 mesiace = 8 hodín) = 8 cvičení

10 – týždňový kurz  (v priebehu trimestra školského roka) = 10 cvičení

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX Malacky, Záhorácka č. 17/C – vchod z boku budovy, suterén

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka