DETI od 3,5 do 6,5 roka

VHODNÉ PRE DETI

Od 3,5 do 6,5 roka

DĹŽKA KURZU

Podľa dĺžky trimestra môžu byť vypísané

  • 4 / 5 týždenný kurz (1 mesiac v priebehu školského roka) = 4 – 5 hodín tanca a pohybu
  • 8 – týždňový kurz (2 mesiace v priebehu školského roka) = 8 hodín tanca a pohybu
  • 10/ 12 – týždňový kurz (3 mesiace/ trimester v priebehu školského roka) = 10 hodín tanca a pohybu

MINUTÁŽ / POČETNOSŤ

  • 45 min  – 60 min /1 x do týždňa 

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka – nájdete v sekcii O NÁS

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Deti sú do skupín zadelené do stupňov od 0. cez 1. / 2 . a 3. stupeň DF podľa dátumu/ roku narodenia.

Dieťa pracuje samostatne na hodine a spolupracuje s lektorkou na ponúkaných aktivitách.

NÁPLŇ A OBSAH KURZU – 0.- 3. STUPEŇ DF

Vlastná metodika pohybu a tanca je zameraná na ďalší rozvoj psychomotoriky hravou a zábavnou formou výchovy a vzdelávania z dôrazom na tanečnú, hudobnú a pohybovo/športovú zložku.
Obsahom sú :

  • zdravotné cvičenia zamerané na správne držanie tela s riekankou + základy gymnastiky
  • jednoduché tanečné hry + tance/variácie/choreografie na rôzne hudobné podklady (ľudové tance, moderná hudba, hip hop, street dance)
  • nácvik zručnosti orientácie a pohybu v priestore
  • rytmika a rytmické cvičenia, hra na elementárne hudobné nástroje
  • využitie psychomotorickej dráhy ako aj náčinia, pomôcok na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, rovnováhy, i telesnej schémy pomocou paličiek, lôpt, plyšových hračiek ai.