TANEC – POHYB – HUDBA – RYTMIKA

Kurz je postavený na dlhoročnej praxi s deťmi a pracujeme s vlastnou metodikou pohybu a tanca, ktorá je zameraná na ďalší rozvoj psychomotoriky hravou a zábavnou formou výchovy a vzdelávania z dôrazom na tanečnú, hudobnú a pohybovo/športovú zložku. Kurz vhodný pre deti od 3/3,5 až 4/4,5 roka.

Obsahom sú :

 • zdravotné a dychové cvičenia zamerané na správne držanie tela s riekankou + základy gymnastiky
 • jednoduché tanečné hry + tance/variácie/choreografie na rôzne hudobné podklady (ľudové tance, moderná hudba)
 • nácvik zručnosti orientácie a pohybu v priestore
 • rytmika a rytmické cvičenia, hra na elementárne hudobné nástroje
 • využitie psychomotorickej dráhy / bosonového chodníku v záhradnom átriu,
 • práca s náčiním, pomôckami na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, rovnováhy, i telesnej schémy pomocou paličiek, lôpt, plyšových hračiek ai.

VHODNÉ PRE DETI_ rozdelenie detí

Skupinka BABYPOP  pre deti  3 – 3,5 roka

Skupinka LOLLIPOP  pre deti 3,5 – 4,5 roka

Skupinka SALTAPOP  pre deti 4,5 – 5,5 roka

MINUTÁŽ / POČETNOSŤ / DĹŽKA KURZU

 • 45 min  / max  60 min /1 x do týždňa

Podľa dĺžky trimestra v rámci školského roka môžu byť vypísané min. 4 a mx 12 týždenné kurzy 

 

POKYNY PRE RODIČOV V RÁMCI KURZU A SPOLUPRÁCE

Skupinka BABYPOP  pre deti  3 – 3,5 roka _ dieťa  pracuje samostatne na hodine / alebo s rodičom a vzájomne spolupracujú s lektorkou na ponúkaných aktivitách. Kurz je vhodný pre deti, ktoré si zvykajú na MŠ, ešte nie sú psychicky „zrelé“ pracovať úplne samostatne, pomáhame prekonať strach, pracujeme na samostatnosti, šikovnosti a zručnosti v spolupráci s rodičom a lektorkou.

Skupinka LOLLIPOP  pre deti  3,5 – 4,5 roka _ dieťa  už pracuje samostatne na hodine a spolupracuje s lektorkou na ponúkaných aktivitách. 

Skupinka SALTAPOP  pre deti  4,5 – 5,5 roka _ dieťa  už pracuje samostatne na hodine a spolupracuje s lektorkou na ponúkaných aktivitách. 

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka – nájdete v sekcii O NÁS

PLATOBNÉ PODMIENKY (na PP sa vzťahujú storno podmienky uvedené v cenníku)

 1.  v hotovosti na 1 hodine
 2.  prevodom na BÚ – platba pripísaná na účet pred začatím kurzu. Bankový účet Slovenská sporiteľňa SK39 0900 0000 0051 4216 5241

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu a nástupe na kurz, už nie je možné žiadať peniaze späť.

 • Lekcie prebiehajú v stanovenom čase, určenom pre každú skupinu podľa rozvrhu hodín pre daný trimester
 • Rodič (doprevádzajúca osoba) je povinný so svojím dieťaťom prísť včas pred začiatkom lekcie, aby mal dostatok času na prípravu a neobmedzoval tak ostatných účastníkov v skupine. Jedna lekcia trvá min 45 min. a max 60 min.
 • Dieťa treba pohodne obliecť, zabezpečiť jednoduché prispôsobenie sa aktivitám, aj na boso
 • Dieťa pracuje na hodine samostatne podľa pokynov lektorky kurzu
 • Nezabudnúť si zabezpečiť pitný režim (pitný režim_voda je k dispozícii pre všetkých na chodbe a v kuchynke)
 • Na hodine nie je povolený vstup rodičovi/doprevádzajúcej osobe