TANEC – POHYB – HUDBA – RYTMIKA

Kurz je postavený na dlhoročnej praxi s deťmi a pracujeme s vlastnou metodikou pohybu a tanca, ktorá je zameraná na ďalší rozvoj psychomotoriky hravou a zábavnou formou výchovy a vzdelávania z dôrazom na tanečnú, hudobnú a pohybovo/športovú zložku. Kurz vhodný pre deti od 3/3,5 až 4/4,5 roka.

Obsahom sú :

  • zdravotné a dychové cvičenia zamerané na správne držanie tela s riekankou + základy gymnastiky
  • jednoduché tanečné hry + tance/variácie/choreografie na rôzne hudobné podklady (ľudové tance, moderná hudba)
  • nácvik zručnosti orientácie a pohybu v priestore
  • rytmika a rytmické cvičenia, hra na elementárne hudobné nástroje
  • využitie psychomotorickej dráhy / bosonového chodníku v záhradnom átriu,
  • práca s náčiním, pomôckami na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, rovnováhy, i telesnej schémy pomocou paličiek, lôpt, plyšových hračiek ai.