Detské formácie

DF - Plagátik

Pohyb, tanec, hudba, rytmika – špecializované hodiny plné hier, zábavy, aktivít i cvičení. Každá hodina je iná zameraná na ďalší rozvoj motoriky, kultivácie a rozvoja osobnosti dieťaťa.  Tréningy sú rozdelené do viacerých častí, v ktorých sú obsiahnuté dynamické časti a statické časti do zahriatia cez zdravotnú rozcvičku, tanečné variácie, psychomotorické dráhy na rozvoj zručnosti a koordinácie.

Deti upevňujú správne držania tela vhodnými cvičeniami – aktivitami, pružnosť a ohybnosť svalových partií, práca s chodidlom, gymnastika, spolupráca v skupine, vo dvojici a nácvik jednoduchých, skupinových a samostatných detských choreografií na rôzne hudobné podklady (ľudové tance, moderná hudba, hip hop a street dance) s využitím elementárnych rytmických hudobných nástrojov a rôznych psychomotorických pomôcok.

Máme vypracovanú vlastnú metodiku pohybu, cvičení, tanečnej výchovy.

POHYB TANEC HUDBA RYTMIKA - plagátik DF 09_2020-page-001

VHODNÉ PRE DETI

Od 3,5 do 6,5 roka

DĹŽKA KURZU

Podľa dĺžky trimestra môžu byť vypísané

 • 4 – týždenný kurz (1 mesiac v priebehu školského roka) = 4 cvičenia
 • 8 – týždňový kurz (2 mesiace v priebehu školského roka) = 8 cvičení
 • 10 – týždňový kurz (3 mesiace/ trimester v priebehu školského roka) = 10 cvičení

MINUTÁŽ / POČETNOSŤ

 • 45 min  -/1 x do týždňa 

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Deti sú do skupín zadelené do stupňov od 0. cez 1. / 2 . a 3. stupeň DF podľa dátumu/ roku narodenia.

Dieťa je samostatne na hodine a spolupracuje s lektorkou na ponúkaných aktivitách.

NÁPLŇ A OBSAH KURZU – 0.- 3. STUPEŇ DF

Metodika pohybu a tanca je zameraná na ďalší rozvoj psychomotoriky hravou a zábavnou formou výchovy a vzdelávania z dôrazom na tanečnú, hudobnú a pohybovo/športovú zložku.
Obsahom sú :

 • zdravotné cvičenia zamerané na správne držanie tela s riekankou + základy gymnastiky
 • jednoduché tanečné hry + tance/variácie/choreografie na rôzne hudobné podklady (ľudové tance, moderná hudba, hip hop, street dance)
 • nácvik zručnosti orientácie a pohybu v priestore
 • rytmika a rytmické cvičenia, hra na elementárne hudobné nástroje
 • využitie psychomotorickej dráhy ako aj náčinia, pomôcok na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, rovnováhy, i telesnej schémy pomocou paličiek, lôpt, plyšových hračiek ai.

VHODNÉ PRE DETI

od 6,5 do 9 rokov

DĹŽKA KURZU

Podľa dĺžky trimestra môžu byť vypísané

 • 4 – týždenný kurz (1 mesiac v priebehu školského roka) = 4 cvičenia
 • 8 – týždňový kurz (2 mesiace v priebehu školského roka) = 8 cvičení
 • 10 – týždňový kurz (3 mesiace/ trimester v priebehu školského roka) = 10 cvičení

MINUTÁŽ / POČETNOSŤ

 • 60 min  -/1 x do týždňa 

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Deti sú do skupín zadelené podľa veku resp. roku narodenia. Dieťa je samostatne na hodine a spolupracuje s lektorkou na ponúkaných aktivitách.

NÁPLŇ A OBSAH KURZU

Vyššie detské formácie sú poprepájané vlastnou metodikou pohybu a tanca so zameraním na pohybovo – tanečnú výchovu a vzdelávanie jednoduchou, hravou, zábavnou a deťom blízkou formou. Obsahom sú:

 • zdravotné cvičenia s dôrazom na správne držanie tela,
 • rozvoj poznatkov a ovládanie svalových partií – strečing
 • tanečné /pohybové / športové hry
 • rytmika a rytmické cvičenia
 • základy tanečného štýlu hip hop/ street dance
 • nácvik jednoduchých tanečných variácií + choreografií na rôzne hudobné podklady