Detské formácie

DF - BABYPOP

Tanec, pohyb, hra a plno aktivít i cvičení. Každá hodina je iná, zameriavame na ďalší rozvoj motoriky hravou a zábavnou formou. Tréningy sú rozdelené do viacerých častí, v ktorých sú obsiahnuté dynamické časti a statické časti do zahriatia cez zdravotnú rozcvičku, tanečné variácie, psychomotorické dráhy na rozvoj zručnosti a koordinácie.

Deti upevňujú správne držania tela vhodnými cvičeniami – aktivitami, pružnosť a ohybnosť svalových partií, práca s chodidlom, gymnastika, spolupráca v skupine, vo dvojici a nácvik jednoduchých, skupinových a samostatných detských choreografií na rôzne hudobné podklady (ľudové tance, moderná hudba, hip hop a street dance) s využitím elementárnych rytmických hudobných nástrojov a rôznych psychomotorických pomôcok.

Máme vypracovanú vlastnú metodiku pohybu, cvičení, tanečnej výchovy.

Prihláška na kurz

VHODNÉ PRE DETI

Od 3,5 do 6 rokov

DĹŽKA KURZU

10 týždňov (výnimočne I. trimester 11 týždňov)

TRVANIE KURZU

1x do týždňa – 45 min

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Deti do skupín zadeľuje lektorka podľa dátumu/ roku narodenia. Dieťa je samostatne na hodine a spolupracuje s lektorkou na ponúkaných aktivitách.

NÁPLŇ A OBSAH KURZU – 0.-3. STUPEŇ DF

Metodika pohybu a tanca je zameraná na ďalší rozvoj psychomotoriky hravou a zábavnou formou výchovy a vzdelávania z dôrazom na tanečnú, hudobnú a pohybovo/športovú zložku.
Obsahom sú :

 • zdravotné cvičenia zamerané na správne držanie tela s riekankou + základy gymnastiky
 • jednoduché tanečné hry + tance/variácie/choreografie na rôzne hudobné podklady (ľudové tance, moderná hudba, hip hop, street dance)
 • nácvik zručnosti orientácie a pohybu v priestore
 • rytmika a rytmické cvičenia, hra na elementárne hudobné nástroje
 • využitie psychomotorickej dráhy ako aj náčinia, pomôcok na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, rovnováhy, i telesnej schémy pomocou paličiek, lôpt, plyšových hračiek ai.

VHODNÉ PRE DETI

od 6 do 10 rokov

DĹŽKA KURZU

10 týždňov (výnimočne I. trimester 11 týždňov)

TRVANIE KURZU

1x do týždňa – 60 min

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Deti do skupín zadeľuje lektorka podľa dátumu/ roku narodenia. Dieťa je samostatne na hodine a spolupracuje s lektorkou na ponúkaných aktivitách.

NÁPLŇ A OBSAH KURZU

Vyššie detské formácie sú poprepájané vlastnou metodikou pohybu a tanca so zameraním na pohybovo – tanečnú výchovu a vzdelávanie jednoduchou, hravou, zábavnou a deťom blízkou formou. Obsahom sú:

 • zdravotné cvičenia s dôrazom na správne držanie tela,
 • rozvoj poznatkov a ovládanie svalových partií – strečing
 • tanečné /pohybové / športové hry
 • nácvik orientácie a pohybu v priestore
 • využitie náčinia/ pomôcok na rozvoj jemnej a hrubej motoriky
 • rytmika a rytmické cvičenia, hra na elementárne hudobné nástroje
 • základy tanečného štýlu hip hop/ street dance
 • nácvik jednoduchých tanečných variácií + choreografií na rôzne hudobné podklady