Babygym

Kurzy babygymnastiky sú orientované na správnu manipuláciu a stimuláciu vývinu jednoduchými a prospešnými cvičeniami v rôznych vývinových štádiách so zameraním posilnenie svalstva, učenie sa pohybovým vzorcom a rozvoj psychomotoriky.

Základom je podporiť zdravý pohybový vývin Vášho dieťatka. Dieťatko sa okrem iného socializuje v kolektíve rovesníkov, mamičky získajú nové poznatky o psychomotorickom vývine ako aj skvelé kontakty. Kurz prebieha v príjemnej atmosfére a v pripravenom prostredí pre dieťatko aj mamičku.