Babygym

Kurzy babygymnastiky sú orientované na správnu manipuláciu a stimuláciu vývinu jednoduchými a prospešnými cvičeniami v rôznych vývinových štádiách so zameraním posilnenie svalstva, učenie sa pohybovým vzorcom a rozvoj psychomotoriky.

Základom je podporiť zdravý pohybový vývin Vášho dieťatka. Dieťatko sa okrem iného socializuje v kolektíve rovesníkov, mamičky získajú nové poznatky o psychomotorickom vývine ako aj skvelé kontakty. Kurz prebieha v príjemnej atmosfére a v pripravenom prostredí pre dieťatko aj mamičku.

PRE KOHO SÚ HODINY URČENÉ

pre čerstvo narodené detí ideálne po 6 nedelí do 3 m. podmienkou účasti v kurze je absolvovanie individuálnej konzultácie

CIEĽ A OBSAH HODÍN KURZU

Špecializované hodiny sú zamerané na ranný rozvoj psychomotoriky v rámci

 • nácviku správnej manipulácie – zdvíhanie, nosenie / prenášanie dieťatka
 • zbavenie sa napätia a záklonov
 • správnej stimulácie k napredovaniu nie k záťaži

ČASOVÝ INTERVAL

1 x do týždňa podľa rozvrhu hodín –  v dĺžke 45 min max 60 min

V skupine je maximálne 4 bábätká + 4 mamičky. Deti sú rovnakého veku (čím sú deti menšie, tým je menšie i vekové rozpätie)

DĹŽKA / TERMÍN KONANIA

 •  4 al. 5 – týždenný mini kurz (v priebehu celého roka) = 4x – 5x  cvičenie
 • raz za 3 mesiace je vypísaný tento kurz (cca október, január, apríl, jún, august)

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX ACADEMY – Pribinova 32/34, Malacky

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

PLATOBNÉ PODMIENKY (na PP sa vzťahujú storno podmienky uvedené v cenníku)

 1.  LEN v hotovosti na 1 hodine

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu a nástupe na kurz, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 4 do 6 mesiacov / podmienkou účasti v kurze je absolvovanie individuálnej konzultácie

CIEĽ KURZU

Kurz zameraný na rozvoj psychomotoriky stimuláciou vývinu jednoduchými, prospešnými cvičeniami s dôrazom na

 • správnu manipuláciu, zdvíhanie, nosenie dieťatka
 • posilnenie svalstva a stimuláciu k napredovaniu
 • učenie sa pohybom vzorcom

OBSAH KURZU

 • Pesničky + riekanky
 • Zdravotné cvičenia hrubej motoriky, posilňovanie šije a chrbtových svalov, bočných brušných svalov, predpríprava na druhé vzpriamovanie, skrížený vzpor, pivotovanie
 • Využitie rôznych pomôcok pre rozvoj psychomotoriky (overbally, fit-lopty, balančné podložky, šatky, hudobné nástroje, loptičky, špecializované pomôcky)

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

Každá skupina cvičí 1x do týždňa doobeda, v dĺžke 45 min  (hodina je rozdelená do viacerých fáz)

V skupine je maximálne 5 bábätiek + 5 mamičiek. Deti sú rovnakého veku (čím sú deti menšie, tým je menšie i vekové rozpätie).

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX ACADEMY – Pribinova 32/34, Malacky

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

PLATOBNÉ PODMIENKY (na PP sa vzťahujú storno podmienky uvedené v cenníku)

 1.  v hotovosti na 1 hodine
 2.  prevodom na BÚ – platba pripísaná na účet pred začatím kurzu. Bankový účet Slovenská sporiteľňa SK39 0900 0000 0051 4216 5241

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu a nástupe na kurz, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti 6 do 9 mesiacov / podmienkou účasti v kurze je absolvovanie individuálnej konzultácie

CIEĽ KURZU

Kurz zameraný na stimuláciu vývinu jednoduchými a prospešnými cvičeniami so zameraním na

 • podporu rozvoja psychomotoriky
 • rozvoj priestorovej orientácie zmenou polôh
 • plazenie + nákľak
 • príprava na štvornožkovanie + samotné štvornožkovanie
 • šikmý sed

OBSAH KURZU

 • Detské pesničky a riekanky
 • Zdravotné cvičenia hrubej motoriky, koordinácie pohybov, posilňovanie svalstva pre podporu k štvornožkovaniu a šikmý sed, neskôr nášľap cez pozíciu „rytier“ a  podpora v kvadrupedálnej chôdzi + rozvoj jemnej motoriky
 • Využitie rôznych pomôcok pre rozvoj psychomotoriky (overbally, fitlopty, balančné podložky, šatky, hudobné nástroje, loptičky, špecializované pomôcky)

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

Každá skupina cvičí 1x do týždňa doobeda, v dĺžke 45/ max 60 min.   (hodina je rozdelená do viacerých fáz)

V skupine je maximálne 7/8 bábätiek +  7/8 mamičiek. Deti sú rovnakého veku (čím sú deti menšie, tým je menšie i vekové rozpätie).

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX ACADEMY –  Pribinova 32/34, Malacky

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

PLATOBNÉ PODMIENKY (na PP sa vzťahujú storno podmienky uvedené v cenníku)

 1.  v hotovosti na 1 hodine
 2.  prevodom na BÚ – platba pripísaná na účet pred začatím kurzu. Bankový účet Slovenská sporiteľňa SK39 0900 0000 0051 4216 5241

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu a nástupe na kurz, už nie je možné žiadať peniaze späť.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti 10/11 do 13/15  mesiacov max

CIEĽ KURZU

Kurz zameraný všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa s dôrazom na rozvoj psychomotoriky, správne vzpriamovanie, špecializované dráhy na nácvik správneho vývinu chôdze.

OBSAH KURZU

 • Pesničky + riekanky
 • Zdravotné cvičenia + cvičenia/ pesničky s overbalom
 • Využitie rôznych pomôcok pre rozvoj psychomotoriky (overbally, fitlopty, balančné podložky, šatky, hudobné nástroje, loptičky, špecializované pomôcky)
 • Psychomotorická „dráha“ podporujúca rozvoj hrubej motoriky – koordinácie pohybov – telesnej schémy a rovnováhy

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

Každá skupina cvičí 1x do týždňa doobeda, v dĺžke 45 min  (hodina je rozdelená do viacerých fáz)

V skupine je maximálne 8 detičiek + 8 mamičiek. Deti sú rovnakého veku (čím sú deti menšie, tým je menšie i vekové rozpätie).

MIESTO KURZU

v priestoroch SALTATRIX ACADEMY – Pribinova 32/34, Malacky

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

PLATOBNÉ PODMIENKY (na PP sa vzťahujú storno podmienky uvedené v cenníku)

 1.  v hotovosti na 1 hodine
 2.  prevodom na BÚ – platba pripísaná na účet pred začatím kurzu. Bankový účet Slovenská sporiteľňa SK39 0900 0000 0051 4216 5241

* Zaplatený kurzovný poplatok je nevratný. Po zaplatení kurzu a nástupe na kurz, už nie je možné žiadať peniaze späť.

DIEŤATKO

 • dieťatko treba pohodlne obliecť do bodíčka + ponožky – tak by sme mohli dieťatko podľa potreby vyzliecť na rôzne typy cvičení a aktivitiek
 • priniesť veci, ktoré nevyhnutne potrebujete k spokojnosti dieťatka
 • priniesť plienočku, pitný režim pre dieťatko, pre mamičky je pitný režim zabezpečený

MAMIČKA/OTECKO

 • pri vstupe do akadémie je nutné sa vyzuť, zimné/jesenné doplňujúce oblečenie si ponechať v šatni
 • vstup kočíkom je umožnený cez garáž (kočík zostáva v garáži) a následne s bábätkom osobne do šatne
 • mamička sa oblečie pohodlne – aby mohla nerušene cvičiť s dieťatkom
 • poprosím aby mala mamička v prípade dlhých vlasov zopnuté hore
 • vstup bez žuvačky v ústach
 • na hodinu má povolený vstup len 1 dospelá osoba, ktorá sprevádza dieťa (BG mini/1 je s výnimkou povolenia účasti oboch rodičov)
 • mamička/otecko (doprevádzajúca osoba) na kurze aktívne pracuje s dieťaťom na ponúkaných aktivitách a rešpektuje pokyny lektorky