Babygym

Kurzy babygymnastiky sú orientované na správnu manipuláciu a stimuláciu vývinu jednoduchými a prospešnými cvičeniami v rôznych vývinových štádiách so zameraním posilnenie svalstva, učenie sa pohybovým vzorcom a rozvoj psychomotoriky.

Príďte podporiť zdravý pohybový vývin Vášho dieťatka. Dieťatko sa okrem iného socializuje v kolektíve rovesníkov, mamičky získajú nové poznatky o psychomotorickom vývine ako aj skvelé kontakty. Kurz prebieha v príjemnej atmosfére a v pripravenom prostredí pre dieťatko aj mamičku.

PRE KOHO SÚ HODINY URČENÉ

pre čerstvo narodené detí do 4 mesiacov

CIEĽ A OBSAH HODÍN KURZU

Špecializované hodiny sú zamerané na ranný rozvoj psychomotoriky v rámci

 • správnej manipulácie, zdvíhanie, nosenie dieťatka
 • posilnenie svalstva, budovanie svalového korzetu,  stimuláciu k napredovaniu nie k záťaži
 • učenie sa pohybom vzorcom
 • zdravotné cvičenia hrubej motoriky, posilňovanie šije a chrbtových svalov, bočných brušných svalov
 • využitie rôznych pomôcok pre rozvoj psychomotoriky (overbally, fit-lopty +  špecializované pomôcky)

ČASOVÝ INTERVAL

1 x do týždňa podľa rozvrhu hodín –  v dĺžke 45 min max 60 min

V skupine je maximálne 7 bábätiek + 7 mamičiek. Deti sú rovnakého veku (čím sú deti menšie, tým je menšie i vekové rozpätie)

DĹŽKA / TERMÍN KONANIA

 •  4 – týždenný mini kurz (v priebehu celého roka) = 4x  cvičenie
 • raz za 3 mesiace je vypísaný tento kurz (cca október, január, apríl, jún, august)

CENA

podľa aktuálneho cenníka

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti od 4/5 do 7 mesiacov

CIEĽ KURZU

Kurz zameraný na rozvoj psychomotoriky stimuláciou vývinu jednoduchými, prospešnými cvičeniami s dôrazom na

 • správnu manipuláciu, zdvíhanie, nosenie dieťatka
 • posilnenie svalstva a stimuláciu k napredovaniu
 • učenie sa pohybom vzorcom

OBSAH KURZU

 • Pesničky + riekanky
 • Zdravotné cvičenia hrubej motoriky, posilňovanie šije a chrbtových svalov, bočných brušných svalov, predpríprava na druhé vzpriamovanie, skrížený vzpor, pivotovanie
 • Využitie rôznych pomôcok pre rozvoj psychomotoriky (overbally, fit-lopty, balančné podložky, šatky, hudobné nástroje, loptičky, špecializované pomôcky)

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

Každá skupina cvičí 1x do týždňa doobeda, v dĺžke 45 min  (hodina je rozdelená do viacerých fáz)

V skupine je maximálne 8 bábätiek + 8 mamičiek. Deti sú rovnakého veku (čím sú deti menšie, tým je menšie i vekové rozpätie).

DĹŽKA / TERMÍN KONANIA KURZU

Podľa dĺžky trimestra sú vypísané kurzy :

 • 10/12 – týždňový kurz (v priebehu školského roka) = 10/12 cvičení
 • 8 – týždňový kurz (v priebehu školského roka) = 8 cvičení
 • 4/5 – týždenný mini kurz (v priebehu školského roka) = 4/5 cvičení

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti 8/9 do 12 mesiacov

CIEĽ KURZU

Kurz zameraný na stimuláciu vývinu jednoduchými a prospešnými cvičeniami so zameraním na

 • podporu rozvoja psychomotoriky
 • rozvoj priestorovej orientácie zmenou polôh
 • plazenie + nákľak
 • šikmý sed

OBSAH KURZU

 • Detské pesničky a riekanky
 • Zdravotné cvičenia hrubej motoriky, koordinácie pohybov, posilňovanie hrudných svalov, „rytier“, kvadrupedálna chôdza + rozvoj jemnej motoriky
 • Využitie rôznych pomôcok pre rozvoj psychomotoriky (overbally, fitlopty, balančné podložky, šatky, hudobné nástroje, loptičky, špecializované pomôcky)

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

Každá skupina cvičí 1x do týždňa doobeda, v dĺžke 45  (hodina je rozdelená do viacerých fáz)

V skupine je maximálne 10 bábätiek +  10 mamičiek. Deti sú rovnakého veku (čím sú deti menšie, tým je menšie i vekové rozpätie).

DĹŽKA / TERMÍN KONANIA KURZU

Podľa dĺžky trimestra sú vypísané kurzy :

 • 10/12 – týždňový kurz (v priebehu školského roka) = 10/12 cvičení
 • 8 – týždňový kurz (v priebehu školského roka) = 8 cvičení
 • 4/5 – týždenný mini kurz (v priebehu školského roka) = 4/5 cvičení

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

vhodný pre deti 12 do 15/16 mesiacov max

CIEĽ KURZU

Kurz zameraný všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa s dôrazom na rozvoj psychomotoriky, správne vzpriamovanie, špecializované dráhy na nácvik správneho vývinu chôdze.

OBSAH KURZU

 • Pesničky + riekanky
 • Zdravotné cvičenia + cvičenia/ pesničky s overbalom
 • Využitie rôznych pomôcok pre rozvoj psychomotoriky (overbally, fitlopty, balančné podložky, šatky, hudobné nástroje, loptičky, špecializované pomôcky)
 • Psychomotorická „dráha“ podporujúca rozvoj hrubej motoriky – koordinácie pohybov – telesnej schémy a rovnováhy

ČASOVÝ INTERVAL KURZU

Každá skupina cvičí 1x do týždňa doobeda, v dĺžke 45 min  (hodina je rozdelená do viacerých fáz)

V skupine je maximálne 10 detičiek + 10 mamičiek. Deti sú rovnakého veku (čím sú deti menšie, tým je menšie i vekové rozpätie).

DĹŽKA / TERMÍN KONANIA KURZU

Podľa dĺžky trimestra sú vypísané kurzy :

 • 10/12 – týždňový kurz (v priebehu školského roka) = 10/12 cvičení
 • 8 – týždňový kurz (v priebehu školského roka) = 8 cvičení
 • 4/5 – týždenný mini kurz (v priebehu školského roka) = 4/5 cvičení

CENA KURZU

podľa aktuálneho cenníka

DIEŤATKO

 • dieťatko treba pohodlne obliecť do bodíčka + ponožky – tak by sme mohli dieťatko podľa potreby vyzliecť na rôzne typy cvičení a aktivitiek
 • priniesť veci, ktoré nevyhnutne potrebujete k spokojnosti dieťatka
 • priniesť plienočku, pitný režim pre dieťatko, pre mamičky je pitný režim zabezpečený

MAMIČKA/OTECKO

 • mamička sa oblečie pohodlne – aby mohla nerušene cvičiť s dieťatkom
 • poprosím aby mala mamička v prípade dlhých vlasov zopnuté hore
 • vstup bez žuvačky v ústach
 • doporučujeme aby si každá mamička zakúpila u nás cvičky v hodnote 8 €, v ktorých sa Vám bude pohodlne a bezpečne cvičiť
 • na hodinu má povolený vstup len 1 dospelá osoba, ktorá sprevádza dieťa, mamička/otecko (doprevádzajúca osoba) na kurze aktívne pracuje s dieťaťom na ponúkaných aktivitách a rešpektuje pokyny lektorky