MIRKA

Ing. Miriam Horváthová

Kontakt: 0917/ 611 700

Mail: miriam.horvathova@ckfit.sk

Mirka Dance Aerobic

* od roku 1996 inštruktorka AEROBIC

* absolventka EU – odbor bankovníctvo a finančníctvo

* mamina troch detí – Viktória, Vanesska, Valentínka

* špeciálna inštruktorka pre kondičnú prípravu mladých tenistov

* organizátorka wellness a fit pobytov

* riaditeľka BuĎFIT Maratón SR

* porotkyňa – medzinárodnej tanečnej súťaže Saltare Orbis Malacky, Pohyb bez bariér a množstva ďalších športových súťaží a prehliadok

Hlavný pracovný pomer ako riaditeľka CK FIT, autorka a inštruktorka špeciálneho cvičebného programu drillmaxxc, inštruktorka aerobic, v špecializácii na :

Dance Movie Aerobik

Hi/low Aerobik

Latino, Bodyforming

Absolute Drill

 * V súčasnej dobe pôsobí v Saltatrix ako: lektorka nesúťažnej detskej aerobicovej formácie DANCE AEROBIC, ktorá je novou formáciou zaradenou medzi detskými s cieľom rozvoja kondično – koordinačných zručností u detí od 6/8 do 11/14 rokov.

Lektorka a autorka hodín DrillMaxx®

inštruktorka:

METAFIT™

AeroDANCE

kondičné tréningy určené nielen pre ženy a TRX®.