Dance Aerobic

Náplňou kurzu je cielený rozvoj kondičných a koordinačných schopností v najvhodnejší detský vek formou tanečného aerobiku, fitnes a gymnastických cvičení (šnúra, mlynské kolo, stojka ai.) spolu so strečingom i zdravotnými cvičeniami zameranými na správne držanie tela.

Dôraz sa kladie na rozvoj:

  • KONDIČNÝCH SCHOPNOSTÍ (sila, rýchlosť, vytrvalosť)
  • KOORDINAČNÝCH SCHOPNOSTÍ (obratnosť, pohyblivosť, šikovnosť + rozvoj reakčnej, rovnováhovej, orientačno – priestorovej, rytmickej a kinesteticko – diferenciačnej schopnosti).

VHODNÉ PRE DETI

OD 7/8/9 ROKOV DO 11/12 ROKOV

FORMA KURZOV

poobedná –  1x do týždňa – v trvaní 60 min.

TRVANIE KURZU

Podľa dĺžky trimestra môžu byť  vypísané kurzy :

  • 4 – týždenný kurz (1 mesiac v priebehu školského roka) = 4 cvičenia
  • 8 – týždňový kurz (2 mesiace v priebehu školského roka) = 8 cvičení
  • 10/12 – týždňový kurz (3 mesiace/ trimester v priebehu školského roka) = 10/12 cvičení

CENA KURZU

Podľa aktuálneho cenníka

PRIJÍMANIE DO KURZOV

Deti prijímame na základe vypísaného náboru vždy v septembri aktuálneho školského roka, ale aj pri uvoľnení miesta, alebo voľného miesta ihneď.

KTO VEDIE KURZ

MIRKA (Ing. Mirka Horváthová) – Certifikovaná inštruktorka IFFA – A