Dance Aerobic

Náplňou kurzu je cielený rozvoj kondičných a koordinačných schopností v najvhodnejší detský vek formou tanečného aerobiku, fitnes a gymnastických cvičení (šnúra, mlynské kolo, stojka ai.) spolu so strečingom i zdravotnými cvičeniami zameranými na správne držanie tela.

Dôraz sa kladie na rozvoj:

  • KONDIČNÝCH SCHOPNOSTÍ (sila, rýchlosť, vytrvalosť)
  • KOORDINAČNÝCH SCHOPNOSTÍ (obratnosť, pohyblivosť, šikovnosť + rozvoj reakčnej, rovnováhovej, orientačno – priestorovej, rytmickej a kinesteticko – diferenciačnej schopnosti).

VHODNÉ PRE DETI

OD 7/8/9 ROKOV DO 11/12 ROKOV

FORMA KURZOV

Poobedná v trvaní 60 min.

TRVANIE KURZU

10 týždňov resp. 10 tréningov/hodín

CENA KURZU

Podľa aktuálneho cenníka

PRIJÍMANIE DO KURZOV

Deti prijímame na základe vypísaného náboru vždy v septembri aktuálneho školského roka, ale aj pri uvoľnení miesta, alebo voľného miesta ihneď.

KTO VEDIE KURZ

MIRKA (Ing. Mirka Horváthová) – Certifikovaná inštruktorka IFFA – A

Prihláška na kurz